20 محرم 1439  |  11 اكتبر 2017

فرمان به مدارا

پيامبر صلى‌‏الله‌‏عليه‌‏و‏آله :

أَمَرَنى رَبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما أَمَرَنى بِأَداءِ الْفَرائِضِ؛

پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

كافى، ج 2، ص 117، ح 4؛ حكمت‏نامه پيامبر اعظم، ج 8، ص 146.