جوان، هيجان و خويشتنداري صفحه 13

مقدمه سردبير

مجموعه كتاب هاى «حديث زندگى» ـ كه دومين مجلّد از آن ، اكنون پيش روى شماست ـ ، با هدف انتشار مقالات ، گفتگوها و ديگر آثار برگزيده مجلّه حديث زندگى ، طرّاحى شده است .
حديث زندگى ، دوماه نامه اى علمى ، فرهنگى و ادبى ، ويژه جوانان 17 تا 29 ساله است ، كه پس از انتشار چهار پيش شماره ، از مهرماه 1380 ، هر دو ماه يك بار ، به صورت مرتّب ، منتشر و در سراسر كشور توزيع شده است .
حديث زندگى ، تلاش دارد تا به صورت علمى و روشمند (امّا به زبانى ساده و امروزى) ، به دغدغه هاى فكرى و اجتماعى و موضوعات مورد علاقه و نياز جوانان بپردازد ، مروّج فرهنگ ايرانى ـ اسلامى (در همه حوزه هاى : دانش ، انديشه ، ادبيات و هنر) باشد ، از جاذبه هاى صورىِ يك نشريه ويژه جوانان (با پايبندى به ارزش ها) برخوردار باشد و در حوزه آموزه ها و باورهاى دينىِ جوانِ مسلمان ايرانى ، در حدّ توان ، به مستندسازى و اصلاح فرهنگى اهتمام ورزد .
هر شماره از حديث زندگى ، از سه بخش : علمى ، اجتماعى و ادبى تشكيل شده است . بخش علمى ، مشتمل بر آثار : علمى ، اجتماعى ، روان شناسى ـ تربيتى ، مَعارفى و... در يكى از قالب هاى : مقاله (تأليف و ترجمه) ، گفتگوى علمى ، و معرّفى و نقد كتاب است . بخش اجتماعى ، عهده دار ارائه : اطلاعات مفيد براى نسل جوان ، آسيب شناسى زندگى جمعى ، مشاوره ، ديدگاه هاى مخاطبان ، و... است كه در قالب : گزارش ، گفتگوى اجتماعى ، نقد و طنز اجتماعى عرضه مى شود . بخش ادبى نشريه نيز قالب هاى : داستان ، شعر ، خاطره ، قطعه ادبى ، مقاله ادبى و نقد ادبى (تأليف و ترجمه) را در بردارد .
حديث زندگى ، نشريّه اى «موضوعى» است ، به اين معنا كه بخش هاى علمى و اجتماعى (وگاه ادبىِ) آن ، در هر شماره ، به يكى از مسائل مورد نياز و توجّه جوانان اختصاص دارد . در انتخاب موضوعات ، علاوه بر مشورت هاى كارشناسى ، به خواست ها و نيازهاى ابراز شده توسّط مخاطبان جوان مجلّه (به صورت هاى: حضورى، مكاتبه اى و اينترنتى) و بويژه به نتايج نظرسنجى از مشتركان، توجه داشته ايم و پس از اين نيز ـ به يارى خداوند ـ چنين خواهد بود.
موضوعاتى كه تا امروز (شماره 34) در حديث زندگى مطرح و بررسى شده اند، عبارت اند از : دوستى ، شادابى ، اعتماد به نفس ، اُنس با خدا ، آراستگى ، آرامش ، موفّقيت ، فراغت ، اميد ، عفاف ، روابط اجتماعى ، مهارت هاى زندگى ، بهداشت روان ، محبوبيت ، هويّت ، دين و خوش بختى ، امروزى شدن ، بهداشت بشرى ، آينده ، منفعت و مصلحت ، نياز ، اضطراب ، مُروّت و مُدارا ، افسردگى ، شخصيت سالم ، توسعه ، دين و آزادى ، زندگى با ديگران ، جهان بدون مرز ، ميراث معنوى ، سرمايه اجتماعى ، نوآورى و اصلاح ، ارزش هاى اخلاقى ، كار و اشتغال ، دين و عدالت ، پيامبر رحمت ، و ازدواج .
جوان ، هيجان و خويشتندارى ، دربردارنده شانزده مقاله در موضوع «عفاف» و مسائل پيرامون آن (از جمله : هيجان ، خويشتندارى و پوشش) به قلم نويسندگان مختلف است كه از شماره هاى گوناگون حديث زندگى انتخاب شده اند و به خاطر يكى بودن موضوع يا ارتباط موضوعى ، در كنار هم قرار گرفته اند و البته در انتخاب مقالات ، علاوه بر استوارى علمى ، به جوانانه و كاربردى بودن ، داشتن ادبياتى امروزى و اين كه در مجموع ، ديدگاه دين را در موضوع مورد بحث به دست دهند ، توجّه شده است .
گفتنى است كه مقالات ، به سفارش بخش علمىِ مجلّه نوشته شده اند و تا اين جا ، دو نوبت ويرايش علمى و ادبى را : يك بار در انتشار اوّليه (در مجلّه) و بار ديگر در چينش جديد ، پشت سر گذاشته اند .
در پايان ، بر خود ، لازم مى دانم كه از تلاش نويسندگان محترم و نيز همكارانم در حديث زندگى ، سپاس گزارى نمايم و عموم خوانندگان و اهل نظر را به نقد اين مجموعه و اظهار نظر درباره آن ، فراخوانم . ۱
عبد اللّه حسن زاده
سردبير حديث زندگى
اسفند 1385

1.اين كتاب و نيز تمامى شماره هاى حديث زندگى ، در آرشيو پايگاه اينترنتى WWW.hadith.netدر دسترس است . براى ارتباط با ما مى توانيد از طريق تلفن : ۷۱۷۶۴۰۸ ـ ۰۲۵۱ و يا نشانى مكاتباتى : قم ، صندوق پستى ۸۱۶ ـ ۳۷۱۸۵ (دفتر مجله حديث زندگى) و يا پُست الكترونيك : zendegi@ hadith.net و يا وِبلاگ : WWW. hadithezendegi.mihanblog.com اقدام نماييد .

جوان، هيجان و خويشتنداري صفحه 20