چکيده پايان نامه هاي حديثي جلد دوم صفحه 5

پيشگفتار

بالندگى و روزآمدىِ هر علمى ، مرهون رنج ها و كوشش هايى است كه دانشيان ، بر خود ، هموار مى سازند تا تبيين هاى علمى و دقيق و پاسخ هاى روشن و قانع كننده اى براى مسائل آن علم ، فراهم سازند . در طول تاريخ علم ، در شاخه ها و موضوعات مختلف هر علم ، پژوهش هاى فراوانى صورت پذيرفته است كه هر يك در راه دستيابى به مقاصد آن علم ، گامى به پيش محسوب مى شوند . دانش هاى حديثى نيز اين راه را پوييده اند و دانشيان حديث پژوه ، با اهتمام به حديث و به كارگيرى توان بشرى خود ، درپى آن بوده اند كه حديث را آن چنان كه از سرچشمه زلالش جارى شده ، با همان صفا و طراوت ، حفظ كنند و آن را به تشنگان معرفت بنوشانند . آنان ، با پژوهش هاى خود ، تلاش كرده اند كه معانى احاديث را قابل دسترس و درك و فهم آنها را آسان سازند و آموزه هاى احاديث را در اختيار ديگران نهند .
در عصر حاضر نيز بسيارند پژوهشگران جوانى كه قدم در راه تحقيق در حوزه حديث گذارده اند و روش هاى نوين پژوهش ، به گونه اى درخور توجّه ، نتايج پژوهش هاى آنها را علمى كرده است .
با اين همه ، هر پژوهشگرى ، در راه دستيابى به مطلوب خويش ، به ناچار بايد در اوّلين قدم ، كوشش هاى گذشتگان را بازشناسد و پس از شناخت دقيق وضعيت موجود زمان خويش ، قدمى در اين راه ، به پيش نهد . بديهى است كه بدون اطلاع و بهره گيرى از نتايج كوشش هاى ديگر دانشيان ، نمى توان انتظارِ پژوهشى نو ، سودمند و جامع را داشت و بسا

چکيده پايان نامه هاي حديثي جلد دوم صفحه 6

دوباره كارى ها يا بيهوده كارى ها كه شاهد خواهيم بود!
پژوهشكده علوم و معارف حديث ، با درك اين نياز ضرورى در عرصه پژوهش ، فعاليت هايى را در جهت اطلاع رسانى علمى به پژوهشگران حوزه حديث ، آغاز كرده است . از اين دسته ، هم اينك ، عناوين زير در دست تأليف ، تحقيق و نشر است كه بخشى از آنها منتشر شده و بخشى ديگر ، به زودى به جامعه پژوهشگران حديث ، تقديم خواهد شد :
1 . فهرستگان نسخه هاى خطّى حديث و علوم حديث شيعه
2 . چكيده پايان نامه هاى حديثى
3 . كتاب شناسى ترجمه هاى متون حديثى شيعه .
كتاب حاضر ، جلد اول از مجموعه چكيده پايان نامه هاى حديثى است كه پايان نامه هاى مراكز مختلف آموزشى داخل كشور را در مقاطع تحصيلى دكترى و كارشناسى ارشد ، تا پايان سال 1387 ، در بر مى گيرد . جلدهاى بعدى اين مجموعه نيز ، به يارى خداوند ، به تدريج ، آماده نشر خواهند شد . گفتنى است كه چاپ نخست اين كتاب ، در سال 1383 منتشر گرديد كه مشتمل بر معرّفى بخشى از پايان نامه هاى گزارش شده در اثر حاضر بود .
در اين جا بر خود لازم مى دانيم كه از تلاش هاى فاضل محترم حجة الاسلام مهدى هوشمند كه زحمت تهيه اين كتاب را بر خود ، هموار كردند و همه كسانى كه در آماده سازى كتاب با ما همكارى داشته اند ، تشكر فراوان نماييم . راهنمايى ها و يادآورى هاى خوانندگان محترم را نيز به جان ، خريداريم .

پژوهشكده علوم و معارف حديث

مهر 1388