ظ - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[ظلم]]> http://www.hadith.net/post/39218/ظلم ظ <![CDATA[ظرف]]> http://www.hadith.net/post/31832/ظرف ظ