امام هادی (ع) - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[رابطه خلافت عبّاسى با امامان دهم و یازدهم]]> http://www.hadith.net/post/56867/رابطه-خلافت-عب-اسى-با-امامان-دهم-و-یازدهم امام هادی (ع)