امام حسن (ع) - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[پژوهشی در باره برخورد امام حسین علیه السلام با هدایای معاویه]]> http://www.hadith.net/post/42790/پژوهشی-در-باره-برخورد-امام-حسین-علیه-السلام-با-هدایای-معاویه امام حسن (ع)