قرآن - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[قرآن، زند‌ه‌کننده دلها]]> http://www.hadith.net/post/43449/قرآن-زند-ه-کننده-دلها قرآن