1396 - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[مناصب مدیریتی نعمتی الهی است؛ مراقب باشیم کفران نکنیم]]> http://www.hadith.net/post/58802/مناصب-مدیریتی-نعمتی-الهی-است-مراقب-باشیم-کفران-نکنیم 1396