جواد جعفری - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[روايات شيعه و سنی درباره ولادت و طول عمر امام مهدی (عج)]]> http://www.hadith.net/post/56232/روايات-شيعه-و-سنی-درباره-ولادت-و-طول-عمر-امام-مهدی-عج جواد جعفری <![CDATA[اشتراكات شيعه و سنی در مورد قيام امام مهدی (ع)]]> http://www.hadith.net/post/56230/اشتراكات-شيعه-و-سنی-در-مورد-قيام-امام-مهدی-ع جواد جعفری <![CDATA[اشتراکات شيعه و سنی در مورد شخصيت امام زمان (عج)]]> http://www.hadith.net/post/56229/اشتراکات-شيعه-و-سنی-در-مورد-شخصيت-امام-زمان-عج جواد جعفری