حکمت‌نامه عبدالعظیم - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[بيهوده‌گويى]]> http://www.hadith.net/post/56010/بيهوده-گويى حکمت‌نامه عبدالعظیم