1385 - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[پرهیز از جدل بیهوه، عیب‌جویی‌ و‌ طعنه‌زنی‌]]> http://www.hadith.net/post/71225/پرهیز-از-جدل-بیهوه-عیب-جویی-و-طعنه-زنی 1385