1380 - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[مواعظ حضرت عیسی(ع) به حوارییون]]> http://www.hadith.net/post/71272/مواعظ-حضرت-عیسی-ع-به-حوارییون 1380