أربعون حديثاً - الصفحه 103

أربعون حديثا

محمّدتقى مجلسي

تحقيق: على صدرايى خويي

درآمد

يكى از انديشمندان پرتلاش عصر صفويه علامه شمس الدين ۱ محمد تقى بن مقصود على مجلسى اصفهانى نطنزى عاملى است. او در سال 1003ق. چشم به جهان گشود و بعد از 63 سال (و بنا به روايتى 67 سال) ۲ عمر پربركت در سال 1070ق. دار فانى را وداع گفت.
مجلسى اوايل عمر خود را صرف تحصيل علوم دينى در نزد اساتيد سرشناس نظير عالم فرزانه شيخ بهائى و شيخ عبداللّه شوشترى و شيخ على شولستانى نمود و در علوم عقلى و نقلى سرآمد معاصران خود گرديد. از اجازاتى كه اساتيد وى برايش صادر كرده اند, ميزان فضل و دانش و موقعيت والايش نزد استادانش واضح و هويداست.
مجلسى در ميان استادانش به شيخ بهائى عنايت بيشترى داشته و در سبك علمى پيرو او بوده است. بعد از شيخ بهائى نيز مناصب اجتماعى وى به

1.اين لقب در اجازه شولستانى به وى ذكر شده است.

2.جامع الرواة. ۲/۸۲

الصفحه من 140