7
تبليغ بر پايه قرآن و حديث

مقدمه چاپ دوم

استقبال گسترده روحانيان و ديگر مبلّغان معارف اهل بيت عليهم السلام از چاپ اوّل كتاب تبليغ در قرآن و حديث ، نشان دهنده نياز ژرف دلسوزان اين حوزه به آموزه هاى دينى درباره تبليغ و شيوه هاى تعميق و گسترش آن بود. اين رويكرد چشمگير ، وظيفه ما را در انتقال هر چه بهتر مفاهيم نهفته در قرآن و حديث ، سنگين تر نمود و موجب مقابله جدّى و كامل متن فارسى با عربى و بازنگرى اساسى در ترجمه شد. همچنين اصلاحات اندكى نيز در متن عربى كتاب صورت گرفت و برخى احاديث حذف و برخى افزوده شده اند .
گفتنى است در ترجمه فعلى ، متن هاى گزينش شده از نهج البلاغة با ترجمه آهنگين و زيباى استاد شهيدى همراه گشته است و از اين نظر ، بر قوّت مجموع ترجمه افزوده شده است. برخود لازم مى بينم كه در اين جا از همه همكاران بزرگوار ، بويژه جناب آقاى سعيد رضا على عسكرى ـ كه زحمت مقابله و بهسازى ترجمه را به عهده داشتند ـ ، سپاسگزارى كرده ، براى ايشان ، پاداش بى كران خداوندى را آرزو كنم .
9 / 3 / 82
محمّد محمّدى رى شهرى


تبليغ بر پايه قرآن و حديث
 • نام منبع :
  تبليغ بر پايه قرآن و حديث
  المساعدون :
  حسينی، سيد حميد؛ نصيری، علي
  المجلدات :
  1
  الناشر :
  دارالحدیث للطباعة و النشر
  مکان النشر :
  قم المقدسة
  تاریخ النشر :
  1422 ق / 1380 ش
  الطبعة :
  الاولي
عدد المشاهدين : 29479
الصفحه من 490
طباعه  ارسل الي