حجت الاسلام محمد کاظم رحمان ستایش

شروع به تحصیل دروس حوزوی: سال 1360  شرکت در  دروس حضرات آیت الله سید علی اصغر دستغیب و استاد شیخ علی موحد تا اتمام لمعتین و اصول فقه در شیراز مهاجرت  به قم: سال تحصیلی 63 تا 64 و تحصیل در مدرسه امام مهدی (عج) زیر نظر آیت الله العظمی گلپایگانی به مدت یکسالشرکت در دروس سطح عالی نزد اساتید برجسته حوزه آقایان شیخ علی پناه اشتهاردی، وجدانی فخر، اعتمادی، پایانی، ستوده، روشنی، تا سال 1366شرکت در درس فلسفه آقایان: روشنی، انصاری شیرازی، حسن زاده آملی شرکت در درس خارج فقه و اصول از سال 1366 

فعالیت های پژوهشی1371 همکاری با معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری1374 مشارکت در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات و همکاری مستمر با این پژوهشکده تا سال 1380 . مدیریت گروه پژوهشی، تاسیس و مدیریت کتابخانه تخصصی فقه وحقوقدعوت به همکاری از سال 1377 با مرکز تحقیقات دار الحدیث به عنوان مدیر گروه رجال سال 1378 معاونت پژوهشی و آموزشی این مرکز تا کنونهمکاری با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در طول سال های 1381 و 1382 ، مدیریت و راه اندازی واحد پژوهش های گفتار 

آثاری و محصولات مختلفی که با نظارت یا راهنمایی یا مشاوره ایشان تدوین شده است:1. راهنما ا مشاوره حدود 20 پاان نامه کارشناس ارشد در مراکز مختلف آموزش2. اشراف/ معجم مصطلحات الرجال و الدرایة / دار الحدیث3. نظارت/ دانش رجال از دیدگاه اهل سنت/ دار الحدیث4. نظارت/ مأخذ شناسی رجال شیعه/ دار الحدیث5. جهود الشیخ المفید و مصادره الفقهیه/ بازنویسی دو فصل آن/ دفتر تبلیغات6. گفتگوهای فلسفه فقه/ شرکت در گفتگوها/ دفتر تبلیغات کتب: ‏ 1. قانون دیات و مقتضیات زمان (کار گروهی) / تهران مرکز تحقیقات استراتژیک / 13762. حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شعه (با همکاری آقای صفری فروشان) / تهران مرکز تحقیقات استراتژیک / 13763. بازشناسی منابع رجال شیعه (با همکاری محمد رضا جدیدی نژاد) / دار الحدیث / 13834. آشنایی با کتب رجال شیعه / دانشکده علوم حدیث / 13835. آشنایی با کلات علم رجال /دانشکده علوم حدیث / 13836. مستند تحریر الوسیله (کار گروهی) / موسسه تنظیم و نشر / 13827. قاموس الفاظ فقه شیعه (کار گروهی) / پژوهشکده فقه و حقوق / 13798. الوجیزه فی علم الرجال (مجلسی) / ارشاد / 13789. الاصول فی علم الاصول (ایروانی) / دفتر تبلیغات / 137910. الفوائد الرجالیه (کجوری) / دار الحدیث / 138311. الفوائد الرجالیه (بیرجندی) / دار الحدیث / 138412. القوامیس (دربندی) / دار الحدیث / 138213. رسائل فی ولایه الفقیه / دفتر تبلیغات / 1384مقالات:1. ارزیابی دانش اصول از گذشته تا کنون / پایگاه حوزه / 96 و 972. فرایند تاریخی اندیشه ولایت فقیه / حضور / 343. مصادر غیبت در فهرست نجاشی / فصلنامه موعود / 3 4. کمال الدین و تمام النعمه / فصلنامه موعود / پیش شماره / 2 5. بیت المال، تاریخچه، نهاد بیت المال / دانشنامه جهان اسلام6. درآمدهای بیت المال ، مصارف / دانشنامه جهان اسلام7. تداخل اسباب / دانشنامه جهان اسلام8. تجسس / دانشنامه جهان اسلام9. تسعیر / دانشنامه جهان اسلام10. تقلید / دانشنامه جهان اسلام11. تلفیق / دانشنامه جهان اسلام12. تهذیب الکمال / دانشنامه جهان اسلام13. جامع احادیث الشیعه / دانشنامه جهان اسلام14. جمعه / دانشنامه جهان اسلام15. دور التعرف علی الموضوع فی عملیه الاستنباط / کنگره زمان و مکان / 137516. حدود و حقوق فردی در حکومت اسلامی / کنگره اندیشه حکومت / 137917. جوامع حدیثی شیعه و بحار الانوار / کنگره علامه مجلسی / 137818. روایات امام علی علیه السلام / دانشنامه امام علی علیه السلام / 138119. مسند امام علی علیه السلام (قبانچی) / دانشنامه امام علی علیه السلام / 138120. مسند امام علی علیه السلام (اوزیک) / دانشنامه امام علی علیه السلام / 138121. بررسی کلی روایات حضرت عبد العظیم / کنگره حضرت عبد العظیم / 138222. مردم سالاری دینی از دیدگاه نائینی / همایش بین المللی مردم سالاری دینی / 138223. محدثه بودن حضرت فاطمه علیها سلام / دانشنامه فاطمی / 138324. حدیث مقارن (جزوه) / موسسه آموزش مذاهب اسلامی 25. رجال مقارن (جزوه) / موسسه آموزش مذاهب اسلامی26. اندیشه های حدیثی امام خمینی (جزوه) / موسسه تنظیم و نشر آثار امام27. آشنایی با علم رجال (جزوه) / دانشکده علوم حدیث / 138328. آشنایی با تاریخ حدیث (جزوه) / دانشکده علوم حدیث / 138329. جایگاه دلیل عقل در استنباط احکام شرعی از دیدگاه شهید صدر (چاپ نشده)30. نقد مجله فقه (چاپ نشده)31. دور الدلیل العقل فیعملیه الاستنباط (پایان نامه سطح 3) / حوزه علمیه / 138232. حجة خبر الواحد فی الموضوعات (پایان نامه سطح 4 مدارج) / حوزه علمیه / 138333. حجة الخبر الواحد ف الاحکام و الموضوعات (پاان نامه سطح 4 مدارک علم) حوزه علمه قم 1384. 34. الامام الخمن و علوم الحدث / فقه اهل بت، ش 42. همکاری با مراکز و نهادها:1. پژوهش و مدیریت پژوهشی / مرکز تحقیقات استراتژیک / 4 سال2. پژوهش و مدیریت پژوهشی / پژوهشکده فقه و حقوق / 7 سال3. پژوهش و مدیریت پژوهشی / مرکز تحقیقات دار الحدیث / 8 سال4. پژوهش و مدیریت پژوهشی / موسسه تنظیم و نشر آثار امام / 3 سال


حجت الاسلام محمد کاظم رحمان ستایش