تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 2469

صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع)

چرا با این که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هر دو امام و معصوم مى باشند ولى یکى راه صلح با معاویه را انتخاب و دیگرى راه مبارزه و جهاد با یزید برمى گزیند؟
 2700

نفرین نامناسب از سوی امام حسین(ع)

آیا درست است که امام حسین(ع) به شخصی که به امام علی(ع) آزار رسانده بود، نفرین کرد که زن و فرزندش را در اختیار مردان بیگانه قرار دهد؟ آیا چنین چیزی با اعتقادهای شیعه مناسب است؟
 3754

معنای ثار الله

اینکه به امام حسین(ع) «ثار الله» گفته می شود، به چه معناست؟
 1638