آداب آموختن

آداب آموختن در کلام پیامبر اکرم (ص) 1 . آنچه در طلب علم ، شايسته است، 2 . آنچه در طلب علم ، شايسته نيست
 4600

آداب شب و روز عيد فطر

اهمّيت دادن به اين شب غسل نماز تكبير پس از نمازها زيارت امام حسين شب زنده دارى خواندن دعاهاى رسيده اهميت دادن به روز عيد آنچه پيش از رفتن به سوى نماز ، سزاوار است آنچه هنگام رفتن به سوى نماز ، سزاوار است نماز عيد فضيلت نماز عيد آداب نماز عيد چگونگى نماز عيد خطبه امير مؤمنان در روز عيد فطر دعاى امام سجّاد پس از نماز
 7655

آداب آموختن (بخش دوم)

آنچه شايسته نيست : آموختن براى غيرخدا، خجالت كشيدن، پراكندگى در مجلس گوناگون
 2138

آداب پرسیدن

آنچه سزاوار است : ۱ خردورزى، ۲ پرسيدن براى دانستن، ۳ نيكو پرسيدن، ۴ رعايت حقّ تقدّم، ب : آنچه شايسته نيست : پرسيدن براى درمانده كردن
 2037

آداب آموختن (بخش اول)

آداب آموختن الف : آنچه شايسته است : 1 اخلاص، 2 انتخاب آموزگار شايسته، 3 رعايت اولويت ها، 4 فارغ ساختن، 5 آموختن شفاهى، 6 خوب گوش دادن، 7 نگارش، 8 پرسيدن، 9 تفكّر 3 / 10 شناخت آرا 3 / 11 پذيرش حقّ از آورنده آن 3 / 12 حرص 3 / 13 استمرار 3 / 14 شكيبايى 3 / 15 پرهيزگارى 3 / 16 فروتنى در برابر آموزگار 3 / 17 ميانه روى در خوراك 3 / 18 سحرخيزى 3 / 19 غنيمت شمردن فرصت در خردسالى و جوانى
 4822

آفت ها

رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :آفةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ ، و آفةُ الشَّجاعة البغيُ ، و آفةُ السَّماحةِ المَنُّ ، و آفةُ الجَمالِ الخُيَلاءُ ، و آفةُ العِبادةِ الفَتْرةُ ، و آفةُ الحديثِ الكِذبُ ، و آفةُ العلمِ النِّسْيانُ، و آفةُ الحِلمِ السَّفَهُ ، و آفةُ الحَسَبِ الفَخْرُ ، و آفة الجُودِ السَّرَفُ . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آفتِ زيركى غرور است، آفت شجاعتْ تجاوز ، آفت بخشندگى منّت، آفت زيبايى تكبّر، آفت عبادتْ سستى، آفت سخن دروغ، آفت علمْ فراموشى، آفت بردبارى سبكسرى، آفت بزرگ زادگى فخر فروشى و آفت سخاوت، زياده روى. 1.كنز العمّال : ۴۴۰۹۱ .
 1658

آفرينش فرشتگان

آفرينش فرشتگان در کلام امام علی سلام الله علیه
 2057

آفرينش حيوانات

آفرينش حيوانات در کلام امام علی سلام الله علیه پرندگان، طاووس، ملخ، خفّاش، مورچه، جانوران و ماهيان
 3182

آفرينش زمين

آفرينش زمين و آماده سازى آن براى زندگى در کلام امام علی سلام الله علیه
 1826

آغاز آفرينش و آفرينش آسمان ها

آغاز آفرينش و آفرينش آسمان ها در کلام امام علی سلام الله علیه توصیف آفرینش جهان آفرینش آسمان ها و ..
 1990
صفحه از 3
تعداد موارد : 28