مفهوم حقوق شهروندى در نهج ‏البلاغه  35
مفهوم حقوق شهروندى در نهج ‏البلاغه

در پژوهش حاضر درصدديم «مفهوم و حقوق شهروندى» را از ديدگاه امام على عليه ‏السلام در دو بُعد علمى و كاربردى بررسى كنيم. به اين منظور چيستى مفهوم و حقوق شهروندى در نهج ‏البلاغه با تأكيد بر هفت محور بررسى مى ‏گردد: بستر شهروندى (فضاى ...

حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام  34
حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام

زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دست ه‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه ...

نقش حقوق در كارآمدى خانواده از ديدگاه اسلام  26
نقش حقوق در كارآمدى خانواده از ديدگاه اسلام

پژوهش حاضر با هدف شناسايى حقوق اعضاى خانواده بر اساس منابع دين اسلام و نقش و تأثير آنها در كارآمدى خانواده انجام شده است. بدين منظور، با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، آيات و روايات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گرديده ‏اند. نتايج پژوهش ...

ويژگي هاى فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى  23
ويژگي هاى فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام و نقش آن در حمايت از حقوق شهروندى

اين نوشتار به بررسى، شناسايى و حمايت از حقوق شهروندى در برخى ويژگى ‏هاى فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام مى ‏پردازد. در فقه اهل‏بيت عليهم ‏السلام نسبت به حقوق شهروندى تأكيد فراوان شده است كه از جمله آنها، مى ‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: عقل‏گرايى ...

چند دانه گردو  42
چند دانه گردو

از مجموعه ی چهار جلدی کتاب کودکان با عنوان «قصه های پیامبر و کودکان»

جستارى در زندگانى هاشم مرقال سردار پر افتخار اسلام  19
جستارى در زندگانى هاشم مرقال سردار پر افتخار اسلام

اين مقاله جستارى است در مورد چگونگى زندگى هاشم ‏بن عتبه ‏بن ابى ‏وقاص ملقب به «هاشم مرقال» كه از خواص اصحاب حضرت على عليه‏ السلام به شمار مى‏ رود. وى از جمله سرداران جنگ‏ هاى اميرالمؤمنين عليه‏ السلام بود كه مخلصانه و دلير مردانه ...

آرمان ‏شناسى قيام‏ هاى شيعى  20
آرمان ‏شناسى قيام‏ هاى شيعى

جنبش‏ ها و قيام‏ هاى شيعى، در تاريخ تشيّع برجستگى خاصى دارند و در هر بره ه‏اى از زمان، به شكل ويژه ‏اى نمود پيدا كرده ‏اند. لازم است با نگاه مستقلى آرمان‏ ها و اهداف اين قيام‏ ها شناسايى و معرفى گردد. نكته حايز ...

مدارا با مخالفان در سنت و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏ السلام  14
مدارا با مخالفان در سنت و سيره پيشوايان معصوم عليهم‏ السلام

مدارا يكى از اصول اخلاقى اسلام است كه پيشوايان دين در تعامل با ديگران بر آن تأكيد داشته ‏اند. پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و ‏آله و ائمّه اطهار عليهم ‏السلام كه جانشينان به‏ حق او بودند، در جايى كه مدارا موجب آسيب به اساس اسلام ...

صفحه از 503
تعداد موارد : 4023