تاريخ

تاريخ در کلام امام علی سلام الله علیه 1 اهتمام امام به دانش تاريخ، 2 تأكيد امام بر پندگيرى از تاريخ
 3527

تیراندازی

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :محبوبترين سرگرمى [بندگان ]نزد خداوند متعال ، اسب سوارى و تيراندازى است .
 4795

تهمت

 3109

تجسس

 6511

توبه

 10785
صفحه از 2
تعداد موارد : 17