بازدید : 73

راهبردهای کنترل بازار در سیره مدیریتی امام علی(ع)

چکیده : کنترل بازار یکی از دغدغه های مهم در حوزه اقتصاد در هر کشور و جامعه می باشد. جوامع براساس نظام ارزشی و فرهنگی خاصی که دارند از سازوکارها و راهبردهای کنترلی خاصی استفاده می کنند. این پژوهش با بررسی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا ابروش
پديدآورنده : علی جابری
بازدید : 79

فتنه‌های اجتماعی و راهکارهای برون‌رفت از آن با تأکید بر روایات نبوی(ص)

چکیده : فتنه در حوزه اجتماعی به معنای اضطراب، اختلاف و دودستگی، درگیری و کشتار می‌باشد. به فرموده قرآن کریم، فتنه از قتل هم شدیدتر و بزرگ‌تر است. برپایه آیات و روایات، جهان اسلام فتنه‌هایی را تجربه خواهد کرد که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا مهدیان فر
بازدید : 79

تحلیل رفتار واقع گرایانه در سیره علوی

چکیده : در سیره سیاسی امیرالمؤمنین(ع) نمونه هایی یافت می شود که حضرت برای حفظ حکومت و اقتدار آن، نسبت به رعایت حدود شرعی، انعطاف نشان داده اند. نمونه هایی؛ مانند اجازه قضاوت کردن قضات به همان شیوه زمان خلفاء، تغییرندادن بدعت‌هایی؛ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن صادقیان
پديدآورنده : نجف لک زایی
بازدید : 53

بررسی مدیریت بحران «جمل» در سیره امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : مدیریت بحران، یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از جوامع، مورد ابتلا می‌باشد. یکی از معضلاتی که می‌تواند برای سازمانها و جوامع تهدیدآفرین باشد، بروز و ظهور بحران به ویژه بحرانهای اجتماعی است. به همین دلیل، مدیریت بحران به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا ابروش
پديدآورنده : ولی الله نقی پورفر
بازدید : 47

قوانین و مقررات بشر دوستانه در سیره پیامبر اسلام(ص)

چکیده : در سیره پیامبر گرامی اسلام(ص)، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر است که چون پیامبر به انسان به عنوان موجودی که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباسعلی عظیمی شوشتری
بازدید : 76

آسیب شناسی نخبگان تاثیرگذار در حکومت علوی

چکیده : نخبگان تاثیرگذار در عصر حاکمیت امیر مؤمنان(ع) به انحرافات و بیماری هایی مبتلا شدند که موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات امیر مؤمنان گردید. یکی از مهمترین بیماری های آنان مساله رشک و کینه بر امیر مؤمنان بود که در اموری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد سلیمانی
بازدید : 45

نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع)

چکیده : هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا اصغری شورستانی
پديدآورنده : علی اکبر علیخانی
بازدید : 45

ديپلماسي صلح آميز پيامبر اسلام(ص)

چکیده : پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان رئيس حکومت و همچنين نمايندگان و سفراي ايشان به عنوان کارگزاران حکومت در راه نيل به مقاصد و اداي وظايف سياسي دولت اسلامي و تحقق بخشيدن به خط مشي هاي کلي اسلام در زمينه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر حضی نیا
بازدید : 56

امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تامین آن در روایات

چکیده : در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بهرام اخوان کاظمی
بازدید : 55

شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار

چکیده : 34 جلد از مجموعه 110 جلدی بحار الأنوار، ذیل عناوین مرتبط با تاریخ اسلام قرار دارند و می توان این تاریخ را به سه بخش: «تاریخ پیامبر(ص) [ج 15 22]»، «تاریخ تحولات سیاسی از تشکیل سقیفه تا پایان خلافت امیرمؤمنان، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم قریب
پديدآورنده : حسن طارمی راد
پديدآورنده : رسول جعفریان
صفحه از 241
تعداد موارد : 2405