بازدید : 6

ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

چکیده : این پژوهش در پی طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس «عفو و گذشت با نگاه به منابع اسلامی» به منظور سنجش میزان عفو و گذشت در میان دانشجویان و طلاب گرامی است. بدین‌منظور، ابتدا با استفاده از منابع معتبر اسلامی، مؤلفه‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نورعلی فرخی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : حسن کریمی
بازدید : 10

ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان

چکیده : ملاک ارزیابی کشف و رؤیای صادقه در عرفان چکیده کشف، مکاشفه و رؤیای صالح از جمله کلمات کلیدی عرفان محسوب می‌گردند و در تمام مکاتب تصوف و عرفان اسلامی این اصطلاحات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این واژگان از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سجاد واعظی
پديدآورنده : امیر جوان آراسته
بازدید : 18

ضوابط کارکردگرایی در نگاه به دین

چکیده : نگاه عمل‌گرایانه و توجه به کارکردهای دین، یکی از روش‌هایی است که در حوزه دین‌پژوهی و عرصه تبلیغ دین مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نصوص دینی نیز استفاده از این روش قابل مشاهده است؛ ولی نکته مهم در استفاده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی عباسی
پديدآورنده : علی اکبر عبادی نیک
بازدید : 19

نقش منابع دینی در حکمت متعالیه

چکیده : نگرشی که ملاصدرا، حکیم بی‌نظیر شیرازی سده 11 هجری به فلسفه دارد، تا حدودی متفاوت از سایر دیدگاه‌هاست. او فلسفه و حکمت را نردبان رشد و ترقی انسانیت، سکوی پرتاب به سوی خدا و در یک جمله آن را مقدمه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خلیل موسوی
پديدآورنده : ابوالفضل کیاشمشکی
بازدید : 14

بررسی تطبیقی مسئله بداء (در اندیشه غالب متکلمان و فلاسفه شیعه)

چکیده : غالب اهل سنّت، شیعه را طرفدار بداء به معنای ظهور بعد از خفاء (معنای لغوی) دانسته‌اند و در نتیجه معتقدند شیعه گستره علم الهی را نپذیرفته و ظهور پس از خفا را بر خداوند متعال جایز می‌داند. محققان شیعه از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی اسماعیلی
پديدآورنده : سید محمد مهدی احمدی اصفهانی
بازدید : 18

جایگاه انسان از منظر عقل و نقل

چکیده : در این نوشتار، حقیقت انسان و دوساحتی‌بودن وجود او، تجرد نفس و دسترسی به مقامات بلند انسانی در سایه بندگی حضرت حق، جایگاه فطرت، کرامت انسان، نقش معرفت نفس، مقام قرب و مکانت انسان کامل مورد بررسی قرار گرفته و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمیدرضا رضانیا
بازدید : 13

تحلیل آموزه بداء با رویکرد کلام نقلی

چکیده : آموزه بداء همواره به عنوان یک باور متمایز در کلام امامیه دانسته شده است. این اندیشه اعتقادی که در روایات معصومان، حد اعلای معرفت و عبودیت خداوند معرفی می‌شد، به جهت عدم درک حقیقت آن، هجمه‌های بسیاری را علیه شیعه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی کریمی
بازدید : 17

چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»

چکیده : ارتباط میان شناخت خود و شناخت خدا، از مشهورترین تأکیداتی است که در آموزه‌های دین اسلام بیان شده است. پرسش‌هایی مانند: «منظور از شناخت خود، کدام گونه از شناخت است؟»، «این نوع شناخت، چگونه معرفتی از خداوند را به ارمغان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجتبی افشارپور
بازدید : 7

اسفار اربعه در آینه آیات و روایات

چکیده : عارفان برای تبیین دیدگاه خود درباره اسفار اربعه، به آیات و روایات متعددی استناد جسته‌اند. با کاوش در آیات و روایات می‌توان مستندات قابل توجهی دراین‌باره یافت. پژوهش حاضر به بررسی اسفار اربعه در آیات و روایات پرداخته است تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد سالم قاسمی
بازدید : 11

عمل‌زدگی در اندیشه دینی

چکیده : دین در زندگی انسان، کارکردهای گوناگون معرفتی، عملی، معنوی، مادی، اخروی و دنیایی دارد. توجه به این کارکردها در شناخت، تبیین و تبلیغ دین، فوایدی می‌تواند داشته باشد؛ مانند تسهیل پذیرش دین، بالارفتن کیفیت اعمال، روشن‌شدن پیوند مسائل دینی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی عباسی
پديدآورنده : علی اکبر عبادی نیک
صفحه از 260
تعداد موارد : 2592