بازدید : 31

برزخ اخلاق‌ورزی در ایران معاصر

چکیده : اخلاق‌ورزی در ایران معاصر مشکلاتی دارد که بی‌توجهی به آنها مانع از رشد و شکوفایی این عرصه می‌شود. امروزه شاهد رستاخیزی در عرصۀ اخلاق هستیم و به نظر می‌رسد که این رشتۀ علمی متقاضیان جدّی دارد. با این همه، تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن اسلامی اردکانی
بازدید : 26

سقط جنین و استدلال آینده‌ای شبیه آینده ما

چکیده : یکی از استدلال‌هایی که بر نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی از لحظه لقاح اقامه شده، استدلالی است که به «استدلال آینده‌ای شبیه آیندۀ ما» معروف است و مدافعان و مخالفان بسیاری دارد. دان مارکوس - که این استدلال بیشتر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا آل بویه
بازدید : 29

فضیلت‌گرایی پیشین و معاصر؛ یونان باستان و پینکافس

چکیده : فضیلت‌گرایی، از باسابقه‌ترین نظریه‌های اخلاقی است که در دهه‌های اخیر بار دیگر توجه فیلسوفان اخلاق را به خود جلب کرده و اقبال بسیاری از اخلاق‌پژوهان را در پی داشته است. ادموند پینکافس - فیلسوف فضیلت‌گرا و در نظر برخی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمحمدباقر میرصانع
پديدآورنده : هادی صادقی
بازدید : 28

نگاهی نقادانه به نظریۀ بخت اخلاقی برنارد ویلیامز

چکیده : برنارد ویلیامز با جعل اصطلاح «بخت ‌اخلاقی» در پی آن بود تا در تقابل با این ادعا که ارزش اخلاقی مستقل از اوضاع و احوال خارجی و از جمله بخت است، بر این ادعا و انگاره ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین عبادتی
پديدآورنده : محسن جاهد
پديدآورنده : حسین اترک
بازدید : 24

نقد و بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در باب قضایا و ارزش‌های اخلاقی

چکیده : شیخ محمدحسین اصفهانی - اندیشور اصولی شیعی - با استناد به سخنان حکیمان مسلمان تلاش کرده است تا تصویری عُقلایی از نظریهٔ مشهور بودن قضایای اخلاقی ارائه کرده و طرحی نو در افکند. بنا به دیدگاه او، خوبی و بدی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مبینی
پديدآورنده : حمیده شریفی
بازدید : 22

بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب

چکیده : بر اساس نظریۀ امر الهی، خوبی و بدی اعمال وابسته به اوامر و نواهی الهی‌اند و از همین رو، امر/ ارادۀ الهی نقش و نمودی پررنگ در حوزۀ اخلاق دارد. شواهد اولیه بر این نظریه همراه با اشاره‌هایی به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی صادقی
پديدآورنده : محمد ربیع میرزایی
بازدید : 34

واکاوی نص‌گرایی در اندیشه علامه محمد باقر مجلسی

چکیده : از مسائل مهمی که در تاریخ تفکر اسلامی در باره دین‌شناسی مطرح بوده، این است که با چه روشی می‌توان صحت و سقم گزاره‌های دینی را ارزیابی کرد؟ اندیشوران مسلمان به این پرسش پاسخ‌های متعددی داده‌اند که بیشتر پاسخ‌ها ذیل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی دلبری
بازدید : 25

ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تأکید بر روایت مکارم اخلاق انبیا

چکیده : صحت یک متن حدیثی، افزون بر روش‌های شناخته شده اعتبارسنجی سندی، به هماهنگی متن حدیث نیز وابسته است. یکی از مواردی که در برخی روایات مشاهده می‌شود، عدم تطابق عدد و معدود در متن حدیث است. احادیثی وجود دارد که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ادریس عظیما
پديدآورنده : احمد غلامعلی
بازدید : 24

واکاوی تأثیر باورهای کلامی بر فهم حدیث و آسیب‌های آن

چکیده : در میان دانش‌های حدیثی، دانش «فقه الحدیث» از اهمیت بسزایی برخوردار است. عالمان و پژوهش‌گران عرصۀ دانش حدیث و اصول الفقه، فهم حدیث و متن را در گرو طی‌کردن دو مرحله می‌دانند: یکی معنای متن (مراد استعمالی) و دیگری فهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حسن بگی
بازدید : 16

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنت

چکیده : اخذ روایت از راویان مذاهب مخالف، در هر یک از مذاهب اسلامی چارچوب‌های ویژه‌ای دارد. از دیرباز، عالمان هر مذهب، بر اساس اصول جرح و تعدیل و با در نظر گرفتن میزان تأثیر مذهب راوی در محتوای روایات او، قواعدی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : کاوس روحي برندق
پديدآورنده : علی مصلایی پور
پديدآورنده : نوروز امینی
صفحه از 251
تعداد موارد : 2503