بازدید : 80

کاربست مطالعات زبان شناختی بر فهم نوین نهج البلاغه-مطالعه موردی جلوه گفتاری زبان

چکیده : مطالعات میان رشته‌ای از موضوعات جدید در علم محسوب می‌شود که برآیند پیچیدگی مسائل و غیرخطی بودن روابط اجتماعی میان حوزه‌های مختلف معرفت است که شناخت آنها را از طریق روش‌های رشته‌ای تقریباً غیر ممکن ساخته است. علوم انسانی نیز ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه حبیبی
پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
بازدید : 83

بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی

چکیده : فقه سیاسی در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر نیازمند تبیین دقیق مبانی خویش است تا بتواند کارآمدی خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات رساند. از جملۀ رویکردهای مورد توجه در این خصوص، رهیافت مقاصد محور به فقه است. دستیابی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بشری عبد خدایی
پديدآورنده : محمد تقی فخلعی
بازدید : 72

بررسی معناشناسی واژۀ چند معنای أمر با تأکید بر رابطۀ همنشینی و تعیین مصادیق آن براساس بافت در نهج‌البلاغه

چکیده : دستیابی به معانی و شناخت واژگان در گرو پژوهش در علوم خاصی چون معناشناسی است؛ چراکه معناشناسی از علومی است که به شناخت دقیق واژگان و کشف معانی نهفتۀ­آن‌ها در متون مختلف می­پردازد. از شیوه­های معناشناسی، بحث چند معنایی واژگان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : کبری حیدری
بازدید : 75

تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید)

چکیده : نهج‌البلاغه به اذعان غالب نهج‌البلاغه پژوهان، کتابی فرادانش بشری است که فهم تفصیلی آن لازمة تسلط به دانش‌های ارزشمندی چون علوم بلاغی است. کلام امام همام توأم با فصاحت و بلاغت دیدگان همۀ سخنوران و بلاغت‌پژوهان را خیره و متحیّر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهرداد آقایی
پديدآورنده : محمدرضا شادمنامن
پديدآورنده : شیما تقی پور کندسر
بازدید : 74

جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه

چکیده : حسن و قبح از جمله موضوعات مهم دانش کلام اسلامی است که نتایج مختلفی در حوزه‌ها و شاخه‌هایی چون اخلاق و عقاید دارد. اشاعره حسن و قبح را شرعی و محصول احکام می‌دانند و معتزله و شیعه آن را از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عباس زاده جهرمی
پديدآورنده : معصومه مصلی نژاد
بازدید : 55

کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء

چکیده : خطبۀ غرّاء با عنایت به ارزش ادبی و اخلاقی ویژه‌اش، تحلیل‌های گوناگونی را می­طلبد. با عنایت به آنکه کاربست مباحث زبان‌شناسی در مطالعه متون دینی، امکان واکاوی زوایای گوناگون مسئله پژوهشی را فراهم می­نماید، پژوهش حاضر با روش توصیفی- ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه دسترنج
پديدآورنده : کیوان احسانی
پديدآورنده : منصوره عرب
بازدید : 59

مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی

چکیده : زن به‌عنوان یکی از عناصر دوگانۀ تشکیل‌دهنده حیات اجتماعی، در ابعاد گوناگون پیوسته موردتوجه ادیان و نظام­های حقوقی مختلف بوده است. یکی از موضوعات مهم در مورد زنان، «حقوق مالی» آن‌ها بوده است. نگاهی به آموزه­های قرآنی و علوی گویای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مریم فخاریان
پديدآورنده : آیت مولایی
بازدید : 187

بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی در نقد متنی احادیث تفسیری

چکیده : حدیث از جمله منابع تفسیر اجتهادی و تنها منبع تفاسیر روایی است؛ بدین سبب تفاسیر قرآن اغلب خالی از روایت نبوده و از جمله منابع روایی محسوب می‌شوند. مجمع البیان اثر فضل بن حسن طبرسی یکی از تفاسیر امامیه و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
پديدآورنده : مهدی آذری فرد
بازدید : 161

واحدی نیشابوری و فضایل و روایات اهل بیت در «الوسیط» (کارکردها و اعتبار)

چکیده : بهره جستن فرقه‌های اسلامی از احادیث یکدیگر یا نقل احادیثی با موضوع محوری مورد اهتمام دیگران، از دغدغه‌های دانشیان آن‌ها در سده‌های مختلف اسلامی بوده و در گذر تاریخ فرازوفرودهایی داشته است. واحدی نیشابوری از مفسران اثرگذار قرن پنجم هجری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : روح الله شهیدی
پديدآورنده : رحمان‌بخش بیجارزهی
بازدید : 166

مکتوبه‌های حدیثی در روایات امامان شیعه و نقش علی بن مهزیار در نگهداری و انتقال آن‌ها

چکیده : کتابت، از طرق تحمل حدیث است. راوی از طریق مکاتبه با محدثان و در شرایطی با امام(ع) ارتباط برقرار می کند و از او در خواست حدیث یا در یک مسئلۀ شرعی تقاضای فتوا می‌نماید. در روایات شیعه، پرسش و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : سعيده کاظم توری
صفحه از 464
تعداد موارد : 4631