بازدید : 235

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

چکیده : احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است که همه منقولات و مرویات به لحاظ اعتبار از درجه یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی ذاتاً یا به کمک قرائن علم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 266

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

چکیده : آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه ‏های اعتقادی دین در کنار آموزه ‏های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم‏ترین و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری
پديدآورنده : محمد حسین نصیری
پديدآورنده : محمد حسین پور
بازدید : 107

پیش‌فرض‌ها و مبانی فهم و نقد روایات از دیدگاه امام خمینی(ره)

چکیده : امام خمینی(ره) از عالمان تأثیرگذار بر جریان­ های اسلامی در قرن اخیر به شمار می ­آید. وی علاوه ­بر رهبری انقلاب و بنیان­گذاری جمهوری اسلامی ایران، در علوم مختلف اسلامی مانند تفسیر، فقه، فلسفه، اخلاق، عرفان و حدیث، متخصص بوده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
پديدآورنده : یاسر ملکی
بازدید : 22

توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد ‏

چکیده : بر پایه اندیشه شیعه، فعل معصوم یکی از منابع استنباط آموزه ­های دینی است که به دلیل عدم شناخت ابعاد کارآمدی آن و نیز گرایش حداکثری به سنت قولی، آن‌چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از راه ­های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
بازدید : 142

پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه

چکیده : بخشی از احادیث، به شیوه پرسش و پاسخ در منابع روایی انتقال یافته اند. در حجیت داشتن این روایات برای غایبان از عصر حضور، باید ویژگی هایی در نظر گرفت. از سویی، شرایط پیرامونی سوال در جواب دخالت دارد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 127

تأثیر فضای صدور بر رفع تعارض روایات با حمل بر قضیه خارجیه

چکیده : میان دو روایت یا یک روایت و قاعده، در مواردی تعارض وجود دارد. از جمله جمع های عرفی در رفع تعارض، حمل بر قضیه خارجیه است که کمتر به آن اشاره شده است. در این حالت، برای اختصاص موضوع به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 168

جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»

چکیده : درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از جمله فقه الحدیث متکفل این مهم است. از این­ رو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالله غلامی
بازدید : 255

نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

چکیده : عقل از دیدگاه اسلام دارای جایگاه ویژه و والایی است و به عنوان یکی از دو حجت خداوند بر مردم شمرده شده است؛ زیرا می‌تواند بهترین راهنمایی‌ها را به انسان در امور گوناگون زندگی ارائه دهد. از سوی دیگر، حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : محمد شریفی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
بازدید : 229

تقدّم تجویزی نقد سند یا متن

چکیده : آسیب‌دیدگی حدیث، از پدیده‌های مشخص و شناخته شده میراث حدیثی مسلمانان است و از آنجا که این آسیب‌ یا متوجه سند حدیث است یا متن آن،دانشمندان مسلمان از دیرباز، برای رد یا قبول حدیث، به نقد سند و متن روی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 155

جایگاه مفاهیم علم و ظن در اعتبار سنجی خبر واحد

چکیده : خبر، یگانه مسیر دستیابی برخی از معارف و آموزه های دین است. از این روی جایگاه بی­ بدیلی در کشف معارف دین دارد. جایگاه خبر پیوسته به یک شکل نبوده بلکه دچار تغییر شده و نهایتاً تنزل یافته است. خبر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد میرزائی
پديدآورنده : احمد ابراهیمی زاده
صفحه از 9
تعداد موارد : 90