بازدید : 346

وجوه و نظایر حدیثی

چکیده : حدیث، یکی از ارکان مهم علم و عمل مسلمانان است و رجوع به آن از امور بایسته برای دستیابی به باید و نبایدهای دینی است. از آنجا که حدیث، مشتمل بر الفاظ و جملات است، برای دستیابی به مدلول حدیث، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 542

قلمرو حجیت خبر واحد

چکیده : بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) به دست ما رسیده است و بدیهی است که همه اخبار وارده از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند؛ چراکه برخی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 7352

هندسه دانش‏هاي حديثي در انديشه و قلم شيخ بهايي

چکیده : شيخ بهايي رحمه الله عليه دانشمند بزرگ شيعه، دانش‏هاي قرآن، حديث، فقه، اصول، عرفان، رياضيات، معماري، ادبيات و شعر را با هنرمندي گرد آورده است. ابعاد مختلف علمي اين عالم فرزانه شايسته بازشناسي و تحليل است. اين نوشتار به بررسي يكي ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا سبحانی نیا
بازدید : 1930

حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه

چکیده : يکی از کسانی که ديدگاه هايش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادی به پا کرده، محمود ابوريه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمديه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حديث پژوهان اهل سنت گران آمد، و او ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدابراهيم روشن ضمير
پديدآورنده : مهدی عبادی
بازدید : 318

روش شناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

چکیده : کتاب البحر الزخار فی شرح احادیث ائمه اطهار از تألیفات سیدمحسن امین است. ایشان شیوه جدیداطمینان به صدور عین واژه هـا از معصـوم را مـالک اسـتنباط احکـام دانسته و با رویکردی متعادل، بین اخبار یان و اصولیان، بـدون اسـتفاده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر بنی عصار
بازدید : 385

روش‌شناسی مناظرات هشام بن‌حکم در موضوع امامت

چکیده : مناظره یکی از راه‌های کشف حقیقت بر طالبان آن می‌باشد. در طول تاریخ، خصوصاً در عصر امامان معصوم: خود ائمه: یا اصحابشان برای دفاع از حقانیت تشیع و منصب امامت، مناظراتی با مخالفان داشته‌اند. هشام بن‌حکم یکی از این افراد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : راضیه نیازی پور
بازدید : 3107

اعتبار سنت از دیدگاه اهل تسنن

چکیده : مجموعه درسهای حدیث‌شناسی (12)

نویسنده :

 استاد : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 954

گستره دین و سنت

چکیده : مجموعه درسهای حدیث‌شناسی (11)

نویسنده :

 استاد : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 906

گستره‌ی دین

چکیده : مجموعه درسهای حدیث‌شناسی (10)

نویسنده :

 استاد : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 960

گستره و حوزه معارف سنّت ـ گستره دین

چکیده : مجموعه درسهای حدیث‌شناسی (9)

نویسنده :

 استاد : سید محمدکاظم طباطبایی
صفحه از 7
تعداد موارد : 70