بازدید : 42

پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه

چکیده : بخشی از احادیث، به شیوه پرسش و پاسخ در منابع روایی انتقال یافته اند. در حجیت داشتن این روایات برای غایبان از عصر حضور، باید ویژگی هایی در نظر گرفت. از سویی، شرایط پیرامونی سوال در جواب دخالت دارد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 44

تأثیر فضای صدور بر رفع تعارض روایات با حمل بر قضیه خارجیه

چکیده : میان دو روایت یا یک روایت و قاعده، در مواردی تعارض وجود دارد. از جمله جمع های عرفی در رفع تعارض، حمل بر قضیه خارجیه است که کمتر به آن اشاره شده است. در این حالت، برای اختصاص موضوع به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 58

جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»

چکیده : درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از جمله فقه الحدیث متکفل این مهم است. از این­ رو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالله غلامی
بازدید : 96

نقش عقل در فهم لوازم معنای حدیث و گسترش مفهوم آن

چکیده : عقل از دیدگاه اسلام دارای جایگاه ویژه و والایی است و به عنوان یکی از دو حجت خداوند بر مردم شمرده شده است؛ زیرا می‌تواند بهترین راهنمایی‌ها را به انسان در امور گوناگون زندگی ارائه دهد. از سوی دیگر، حدیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : محمد شریفی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
بازدید : 94

تقدّم تجویزی نقد سند یا متن

چکیده : آسیب‌دیدگی حدیث، از پدیده‌های مشخص و شناخته شده میراث حدیثی مسلمانان است و از آنجا که این آسیب‌ یا متوجه سند حدیث است یا متن آن،دانشمندان مسلمان از دیرباز، برای رد یا قبول حدیث، به نقد سند و متن روی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 72

جایگاه مفاهیم علم و ظن در اعتبار سنجی خبر واحد

چکیده : خبر، یگانه مسیر دستیابی برخی از معارف و آموزه های دین است. از این روی جایگاه بی­ بدیلی در کشف معارف دین دارد. جایگاه خبر پیوسته به یک شکل نبوده بلکه دچار تغییر شده و نهایتاً تنزل یافته است. خبر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد میرزائی
پديدآورنده : احمد ابراهیمی زاده
بازدید : 491

وجوه و نظایر حدیثی

چکیده : حدیث، یکی از ارکان مهم علم و عمل مسلمانان است و رجوع به آن از امور بایسته برای دستیابی به باید و نبایدهای دینی است. از آنجا که حدیث، مشتمل بر الفاظ و جملات است، برای دستیابی به مدلول حدیث، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 676

قلمرو حجیت خبر واحد

چکیده : بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) به دست ما رسیده است و بدیهی است که همه اخبار وارده از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند؛ چراکه برخی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 7528

هندسه دانش‏هاي حديثي در انديشه و قلم شيخ بهايي

چکیده : شيخ بهايي رحمه الله عليه دانشمند بزرگ شيعه، دانش‏هاي قرآن، حديث، فقه، اصول، عرفان، رياضيات، معماري، ادبيات و شعر را با هنرمندي گرد آورده است. ابعاد مختلف علمي اين عالم فرزانه شايسته بازشناسي و تحليل است. اين نوشتار به بررسي يكي ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا سبحانی نیا
بازدید : 2080

حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه

چکیده : يکی از کسانی که ديدگاه هايش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادی به پا کرده، محمود ابوريه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمديه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حديث پژوهان اهل سنت گران آمد، و او ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدابراهيم روشن ضمير
پديدآورنده : مهدی عبادی
صفحه از 8
تعداد موارد : 76