وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟
 1709

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.
 43

روز حج اکبر

حج اکبر چه روزی است؟
 1051

مكان احرام پيامبر(ص)

میقات حاجیان و عمره گزاران از ذو الحلیفه است اما چرا پیامبر(ص) از بیداء محرم شد؟
 592

خطبۀ نماز عید فطر

امیر مؤمنان علی(ع) در خطبۀ نماز عید فطر چه سفارش هایی به مؤمنان داشته است؟
 1064

نماز عید فطر

چه آدابی برای نماز عید فطر بیان شده است؟
 1658

با فضیلت ترین عمل در ماه رمضان

کدام اعمال در ماه مبارک رمضان بيش تر توصيه شده است؟
 6167

سن واداشتن کودک به نماز

روایات در مورد سن واداشتن کودک به نماز متفاوت است. چگونه می توان بین این احادیث جمع کرد؟
 1189

نماز جمعه در عصر غيبت

نماز جمعه در عصر غيبت چه حکمی دارد؟
 240

اقامه نماز جمعه در عصر معصومان(ع)

آیا نماز جمعه در عصر معصومان(ع) برگزار می شد؟
 872
صفحه از 11
تعداد موارد : 102