روز حج اکبر

حج اکبر چه روزی است؟
 2321

مكان احرام پيامبر(ص)

میقات حاجیان و عمره گزاران از ذو الحلیفه است اما چرا پیامبر(ص) از بیداء محرم شد؟
 1265