دانشمندان و مشاهير حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و شهر ري ج2  99868

دانشمندان و مشاهير حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و شهر ري ج2

این اثر مجموعه ای است از زیست نامه یا شناخت نامه دانشمندان و مشاهیری که در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) یا در شهر ری مدفون اند.

نقض  267213

نقض

كتاب نقض از متون كهن فارسى در حوزه مناظرات كلامى و اعتقادى است كه حاوى اطلاعات فراوان تاريخى و جغرافيايى از قرن ششم است. اين سه ويژگى (فارسى بودن؛ كلام و عقايد؛ اطلاعات جغرافيايى و تاريخى) سبب شده است كه اين كتاب، مورد اقبال جدّى متخصصان ...

بررسي توصيفي ساختار دستوريِ کتاب نقض  297574

بررسي توصيفي ساختار دستوريِ کتاب نقض

در راستاى رسيدن به دستور زبان فارسىِ واحد، موضوع بررسى توصيفى دستور زبان، بر اساس كتاب نقض - كه از آثار ارزشمند فارسى است - ، جهت پژوهش انتخاب شد. در اين راستا، تمام جنبه‏هاى دستورى كتاب نقض عبد الجليل قزوينى، مورد ارزيابى و بررسى ...

صفحه از 6
تعداد موارد : 33