686 - مراقبت از «خود» (۲)  25
686 - مراقبت از «خود» (۲)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. مراقبت نکردن باعث حیرانی در تاریکی‌ها و گرفتار شدن در مهلکه‌ها خواهد شد و همچنین راه برای شیاطین ...

۶۸۵ - مراقبت از «خود» (۱)  14
۶۸۵ - مراقبت از «خود» (۱)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. نعمت‌های الهی مانند ثروت، قدرت، علم، جوانی و امثال آن؛ اگر با احساس بی‌نیازی همراه شده و انسان ...

684 -عوامل طغیان(2)  78
684 -عوامل طغیان(2)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. طغیان به معنای تجاوز از حد و پا از گلیم فرا نهادن است و این فراز به ...

683 - عوامل طغیان(1)  56
683 - عوامل طغیان(1)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسه پیش اشاره کردیم که طغیان به معنای تجاوز از حد و پا از گلیم فرا نهادن ...

682 - ثروت، منشأ طغیان  44
682 - ثروت، منشأ طغیان

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. پس از فراز قبلی که به مسأله فقر اشاره داشت، در این فراز به مسأله سرکشی و طغیان ...

681 - فقر اختیاری  75
681 - فقر اختیاری

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. اکنون به موضوع «فقر اختیاری» اشاره می‌کنیم چرا که می‌توان روایات ...

680 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر  51
680 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسه گذشته سعی شد نکاتی پیرامون جمع بین روایات ...

صفحه از 215
تعداد موارد : 2141