نقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»  35
نقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»

حجاب و عفاف یکی از آموزه‌های ارزندۀ ادیان الهی است. افزون بر قرآن کریم، در سنّت رسول خدا و سیرۀ اهل بیت(ع) نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است. هر چند در باره نوع و میزان پوشش شرعیِ برآمده از ...

تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس  24
تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس

عنوان محمد بن قیس بر اساس داده های رجالی و فهرستی موجود، میان چند نفر مشترک است که در این میان، محمد بن قیس اسدی و محمد بن قیس بجلی اهمیت بیشتری دارند. تحلیل سندی این داده ها و مقایسه آن با برخی منابع رجالی ...

جستاری در واژه‌های فارسی کتب اربعه و صحاح سته  21
جستاری در واژه‌های فارسی کتب اربعه و صحاح سته

ارتباطات عامل مهم تأثیر و تاثر زبان‌هاست و تعداد واژه‌هایی که یک زبان از زبان دیگر می‌گیرد، به ارتباط دو گروه گویشوَر بستگی دارد. عرب‌ها نیز به واسطه ارتباطاتی که با اقوام دیگر داشته‌اند، برخی واژه‌ها را از زبان‌های دیگر گرفته‌اند. این واژه‌ها به مرور ...

واکاوی نقّادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‏ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین)  20
واکاوی نقّادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‏ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین)

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تأمّلی در روش خاورشناسان در فهم احادیث در حوزۀ امامت، به واکاوی نقّادانۀ کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین از محمّد علی امیرمعزّی، استاد کرسی شیعه‌شناسی در دانشگاه سوربن فرانسه می‏پردازد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است ...

واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز  20
واکاوی مفهوم ضرب در احادیث تنبیه کودکان برای نماز

در مصادر حدیثی در باره تربیت دینی کودکان روایات زیادی وجود دارد که در میان آنها مراقبت بر نماز فرزندان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این بین، احادیثی به چشم می‌خورد که به سبب وجود واژه ضرب، در نگاه اول، از ...

وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی  19
وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی

از مفضل بن عمر، متنی به نام «الوصیه» در دست است که شامل دو نوع سخن است: سخنان نویسنده و احادیث امام صادق(ص) همۀ این متن یا تنها احادیث آن از قرن دوم تا پنجم هجری در میان محدثان دست به دست می‏شده است. این ...

احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت؛ آسیب‌شناسی و تاریخ‌گذاری  17
احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت؛ آسیب‌شناسی و تاریخ‌گذاری

تاریخ‌گذاری احادیث جمال یوسف در منابع اهل سنّت و اعتبارسنجی اسانید آن مسأله اصلی این مقاله است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که در موضوع جمال یوسف دو روایت از طریق کعب الأحبار (م34ق، شام) و ابن اسحاق (م151ق، بغداد) گزارش گردیده و روایت سوم ...

جایگاه کاربست احادیث در نظریه‌پردازی ملاصدرا؛ مطالعه موردی تجرد نفس  17
جایگاه کاربست احادیث در نظریه‌پردازی ملاصدرا؛ مطالعه موردی تجرد نفس

اثبات تجرد نفس یکی از مباحث کلیدی در حوزه فلسفه اسلامی است. با توجه به آن که دانشمندان مسلمان، عموماً احادیث پیشوایان دینی خود را به عنوان گزاره‏هایی صادق پذیرفته‏اند، «استشهادات نقلی» مورد توجه قرار می‏گیرد. این مسأله در آثار صدرالدین محمد شیرازی پررنگ‏تر می‏نماید؛ ...

صفحه از 13
تعداد موارد : 97