فرصت

فرصت زودگذر است، ترغيب به غنيمت شمردن فرصتها، برحذر داشتن از تلف کردن...
 7787

اخلاص

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل از جانب خداوند عزّ و جلّ خبر داد كه اخلاص سرّى از اسرار من است و من آن را به دل بندگانى كه دوستشان دارم ، مى سپارم .
 18110

آمرزش خواهي از خدا

«و [اهل تقوا] كسانى [هستند] كه چون كار زشتى كنند يا به خود ستم ورزند، خدا را ياد مى كنند و براى گناهانشان آمرزش مى طلبند».
 14241

آسیب (الآفة)

در قرآن كريم ، واژه «آفت (آسيب)» نيامده است ؛ امّا آسيب شناسى ، يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى است كه با الفاظ گوناگون و به طور گسترده در قرآن و احاديث آمده از اين رو ، براى آسيب شناسى هر موضوع ، مراجعه به كليدْواژه مربوط به آن ، ضرورى است .
 21330

اشک ریختن (بکاء)

گريه نكوهيده، گريه پسنديده، خاستگاه هاى گريه پسنديده، خشكيدگى چشم، آثار گريستن از ترس خدا، اوقات و حالات شايسته براى گريستن يا وانمود كردن به آن، گريستن پيامبران عليهم السلام و اوليا و مؤمنان
 95342

بامداد

مشتمل بر : 1. آنچه در بامدادان سزاوار يا... 2. ويژگى مؤمن در بامداد 3. دعاى بامدادان
 2481

نعمت

مشتمل بر : 1. نعمت‏هاي بي شمار خداوند 2. نعمت‏هاي آشكار و نهان 3. نخستين و بزرگترين نعمت‏ها 4. ترغيب به يادآوري نعمت‏هاي خدا 5. كساني كه خداوند به آنان نعمت داده است 6. غفلت از نعمت‏ها 7. خوش همسايگي با نعمت‏ها 8. عوامل پايندگي نعمت‏ها 9. نافرمانى خدا با كمك... 10. كسي كه نعمت را فقط در خورد و خوراك مي‏بيند 11. نعمت‏هاي پياپي و مهلت دهي خداوند 12. بازگو كردن نعمت‏هاي خدا 13. تماميّت و كمال نعمت 14. كفران نعمت‏ها
 2569
صفحه از 10
تعداد موارد : 92