فرصت

فرصت زودگذر است، ترغيب به غنيمت شمردن فرصتها، برحذر داشتن از تلف کردن...
 9620

حقوق

حقوق خداوند متعال - حقوق مردم نسبت به يكديگر - حُقوقُ اللَّهِ تَعالى - حُقوقُ النّاسِ بَعضِهِم عَلى بعضٍ - تَقديمُ حَقِّ النّاسِ - أعظَمُ الحُقوقِ - مقدّم داشتن حقوق مردم - مهمترين حقوق - حقوق برادران - حُقوقُ الإخوانِ - حَقُّ المُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ - حقوق مؤمنان بر يكديگر - كمترين حقّ مؤمن بر برادرش - أدنى حَقِّ المُؤمِنِ عَلى أخيهِ - اِعرِفِ الحَقَّ لِمَن عَرَفَهُ لَكَ - لا توجِب عَلى نَفسِكَ الحُقوقَ - لزوم حقّ شناسى متقابل - بر خود حقوق واجب نكنيد
 6255

اخلاص

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل از جانب خداوند عزّ و جلّ خبر داد كه اخلاص سرّى از اسرار من است و من آن را به دل بندگانى كه دوستشان دارم ، مى سپارم .
 22366

آمرزش خواهي از خدا

«و [اهل تقوا] كسانى [هستند] كه چون كار زشتى كنند يا به خود ستم ورزند، خدا را ياد مى كنند و براى گناهانشان آمرزش مى طلبند».
 17465

آسیب (الآفة)

در قرآن كريم ، واژه «آفت (آسيب)» نيامده است ؛ امّا آسيب شناسى ، يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى است كه با الفاظ گوناگون و به طور گسترده در قرآن و احاديث آمده از اين رو ، براى آسيب شناسى هر موضوع ، مراجعه به كليدْواژه مربوط به آن ، ضرورى است .
 28225

اشک ریختن (بکاء)

گريه نكوهيده، گريه پسنديده، خاستگاه هاى گريه پسنديده، خشكيدگى چشم، آثار گريستن از ترس خدا، اوقات و حالات شايسته براى گريستن يا وانمود كردن به آن، گريستن پيامبران عليهم السلام و اوليا و مؤمنان
 122625

صدقه

مشتمل بر : 1. فضيلت صدقه 2. خداوند گيرنده صدقات است 3. پاداش صدقه 4. صدقه و دفع بلا 5. جلوگيري‏ صدقه ‏از مرگهاي‏ دلخراش 6. درمان بيماران با صدقه 7. صدقه كليد روزي است 8. هر كار نيكي صدقه است 9. خودداري از بدي صدقه است 10. برترين صدقه 11. حق تقدّم خويشاوندان در صدقه 12. فضيلت و آثار صدقه نهاني 13. اهل بيت‏ عليهم السلام و صدقه نهاني 14. فضيلت صدقه آشكار و آثار آن 15. فضيلت ‏صدقه ‏شبانه ‏و روزانه و آثار آن 16. صدقه‏دادن در روزگار خوشي وناخوشي 17. مرز صدقه 18. ثواب رساندن صدقات 19. مصارف صدقه 20. كساني‏كه مستحق صدقه زكات نيستند 21. آفات صدقه 22. آداب دهش 23. صدقه كافر 24. صدقه دادن به گنهكار براي حفظ او از معصيت
 1929

نعمت

مشتمل بر : 1. نعمت‏هاي بي شمار خداوند 2. نعمت‏هاي آشكار و نهان 3. نخستين و بزرگترين نعمت‏ها 4. ترغيب به يادآوري نعمت‏هاي خدا 5. كساني كه خداوند به آنان نعمت داده است 6. غفلت از نعمت‏ها 7. خوش همسايگي با نعمت‏ها 8. عوامل پايندگي نعمت‏ها 9. نافرمانى خدا با كمك... 10. كسي كه نعمت را فقط در خورد و خوراك مي‏بيند 11. نعمت‏هاي پياپي و مهلت دهي خداوند 12. بازگو كردن نعمت‏هاي خدا 13. تماميّت و كمال نعمت 14. كفران نعمت‏ها
 3405

بامداد

مشتمل بر : 1. آنچه در بامدادان سزاوار يا... 2. ويژگى مؤمن در بامداد 3. دعاى بامدادان
 3230

نفس

مشتمل بر : 1. نَفْس 2. آدمي پير چو شد نفس جوان مي‏گردد 3. نفس امّاره 4. نفس ملامتگر يا وجدان بيدار 5. نفس آدمي به منزله مركبي براي اوست 6. تعليم نفس و تربيت وتهذيب آن 7. سودمندترين تحقيق 8. عوامل خودسازي 9. ياري جستن از حق در مبارزه با نفس 10. آن كه نفْس خود را تهذيب... 11. رخصت دادن به نفس در پيروي از هوس 12. آثار كرامت نفس 13. آفت نفس
 2230

نكو حالي

مشتمل بر : 1. نكو حالان 2. نكو حال‏ترين مردم
 2460
صفحه از 7
تعداد موارد : 92