فرصت

فرصت زودگذر است، ترغيب به غنيمت شمردن فرصتها، برحذر داشتن از تلف کردن...
 8951

اخلاص

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل از جانب خداوند عزّ و جلّ خبر داد كه اخلاص سرّى از اسرار من است و من آن را به دل بندگانى كه دوستشان دارم ، مى سپارم .
 20517

آمرزش خواهي از خدا

«و [اهل تقوا] كسانى [هستند] كه چون كار زشتى كنند يا به خود ستم ورزند، خدا را ياد مى كنند و براى گناهانشان آمرزش مى طلبند».
 16260

آسیب (الآفة)

در قرآن كريم ، واژه «آفت (آسيب)» نيامده است ؛ امّا آسيب شناسى ، يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى است كه با الفاظ گوناگون و به طور گسترده در قرآن و احاديث آمده از اين رو ، براى آسيب شناسى هر موضوع ، مراجعه به كليدْواژه مربوط به آن ، ضرورى است .
 25248

اشک ریختن (بکاء)

گريه نكوهيده، گريه پسنديده، خاستگاه هاى گريه پسنديده، خشكيدگى چشم، آثار گريستن از ترس خدا، اوقات و حالات شايسته براى گريستن يا وانمود كردن به آن، گريستن پيامبران عليهم السلام و اوليا و مؤمنان
 111397

صدقه

مشتمل بر : 1. فضيلت صدقه 2. خداوند گيرنده صدقات است 3. پاداش صدقه 4. صدقه و دفع بلا 5. جلوگيري‏ صدقه ‏از مرگهاي‏ دلخراش 6. درمان بيماران با صدقه 7. صدقه كليد روزي است 8. هر كار نيكي صدقه است 9. خودداري از بدي صدقه است 10. برترين صدقه 11. حق تقدّم خويشاوندان در صدقه 12. فضيلت و آثار صدقه نهاني 13. اهل بيت‏ عليهم السلام و صدقه نهاني 14. فضيلت صدقه آشكار و آثار آن 15. فضيلت ‏صدقه ‏شبانه ‏و روزانه و آثار آن 16. صدقه‏دادن در روزگار خوشي وناخوشي 17. مرز صدقه 18. ثواب رساندن صدقات 19. مصارف صدقه 20. كساني‏كه مستحق صدقه زكات نيستند 21. آفات صدقه 22. آداب دهش 23. صدقه كافر 24. صدقه دادن به گنهكار براي حفظ او از معصيت
 1324

بامداد

مشتمل بر : 1. آنچه در بامدادان سزاوار يا... 2. ويژگى مؤمن در بامداد 3. دعاى بامدادان
 2883

نعمت

مشتمل بر : 1. نعمت‏هاي بي شمار خداوند 2. نعمت‏هاي آشكار و نهان 3. نخستين و بزرگترين نعمت‏ها 4. ترغيب به يادآوري نعمت‏هاي خدا 5. كساني كه خداوند به آنان نعمت داده است 6. غفلت از نعمت‏ها 7. خوش همسايگي با نعمت‏ها 8. عوامل پايندگي نعمت‏ها 9. نافرمانى خدا با كمك... 10. كسي كه نعمت را فقط در خورد و خوراك مي‏بيند 11. نعمت‏هاي پياپي و مهلت دهي خداوند 12. بازگو كردن نعمت‏هاي خدا 13. تماميّت و كمال نعمت 14. كفران نعمت‏ها
 2904

نفس

مشتمل بر : 1. نَفْس 2. آدمي پير چو شد نفس جوان مي‏گردد 3. نفس امّاره 4. نفس ملامتگر يا وجدان بيدار 5. نفس آدمي به منزله مركبي براي اوست 6. تعليم نفس و تربيت وتهذيب آن 7. سودمندترين تحقيق 8. عوامل خودسازي 9. ياري جستن از حق در مبارزه با نفس 10. آن كه نفْس خود را تهذيب... 11. رخصت دادن به نفس در پيروي از هوس 12. آثار كرامت نفس 13. آفت نفس
 1996

نكو حالي

مشتمل بر : 1. نكو حالان 2. نكو حال‏ترين مردم
 2197
صفحه از 7
تعداد موارد : 92