بازدید : 82

اخلاق و عرفان اسلامى

چکیده : همان‌گونه كه ره‌پويان طريق معرفت مستحضرند، در شماره پيشين، در بخش قبلى از اين سلسله دروس، حضرت استاد نكاتى را در باب تأكيد خداوند بر حضرت موسى(عليه السلام) در پرستش او، پرستش خدا (مهم‌ترين هدف خلقت)، بندگى(راه تقويت ارتباط با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 66

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در بخش پيشين از تبيين حديث قدسی خطاب به حضرت موسی(عليه السلام)، درباره ترس مذموم يا ممدوح، چيستی ترس از خدا، ترس از خدا يا اميد به او، ارتباط مستقيم ايمان و ترس، و استدراج و عقوبت ناگهانی گناهان نكاتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 60

اخلاق و عرفان اسلامى

چکیده : طى 11 شماره پيشين، سلسله مباحث جناب استاد در تبيين حديث قدسى خطاب به حضرت موسى(عليه السلام) به محضر ارباب معرفت تقديم گرديد. در سلسله مباحث پيش روى، ايشان نكات جديدى را در باب اخلاق و عرفان اسلامى مطرح كرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 98

مهرورزی در سيره پيامبر اعظم(صلی الله عليه وآله)

چکیده : خداوند در قرآن خطاب به پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله) می فرمايد: (وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)(آل عمران: 159)؛ ای پيامبر! اگر سخت دل بودی مردم از گردت متفرّق می شدند. برای شناخت مقام و منزلت پيامبر عظيم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن فتاحی اردکانی
بازدید : 98

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در ادامه درس قبلی، جناب استاد، در اين جلسه، نكاتی تكميلی درباره انفاق و شروط قبولی آن مطرح كرده اند. و در ادامه مباحث، درباره دل بستگی به دنيا، ريا، منّت و اذيت در انفاق و مزيّت عمل نيك علنی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 121

اخلاق و عرفان اسلامى

چکیده : در شماره پيشين از اين سلسله دروس، نكاتى در باب فلاح، زكات (به عنوان شرط فلاح)، اخلاص (به عنوان شرط قبولى زكات) و انفاق مطرح گرديد. حضرت استاد در ادامه، مطالب ارزشمندى درباره پاك دامنى (شرط فلاح)، غرايز (مايه دوام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 121

الگوى تربيتى پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله)

چکیده : بشر در رفتار فردى و اجتماعى خود، هميشه از الگوهايى پيروى مى كند. اين الگوها گاه به دليل برخوردارى از ويژگى هايى ارزنده مى توانند راهنماى خوبى فراروى زندگى انسان ها باشند. اما در اين ميان، گاهى برخى افراد به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل روحی
بازدید : 100

اخلاق و عرفان اسلامى

چکیده : در اين سلسله از دروس، حضرت استاد به صفات مفلحان مى پردازند. در شماره پيشين، به نكاتى درباره پاك دامنى و راه هاى آن، غرايز (مايه دوام حيات)، آزمايش انسان، بقاى نوع(فلسفه اصلى ازدواج)، گرايش افراطى و تفريطى در ارضاى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 85

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در جلسه قبل، فرمايش های حضرت استاد درباره «هواپرستي؛ علت اصلي انكار خدا و معاد»، «ايمان؛ اولين عهد انسان با خدا»، «لزوم وفای به عهد»، «تعهّد اخلاقی»، «نفاق؛ پاداش خلف وعده!»، «ارزش وفاداری در فرهنگ اسلامي» و «ارزش امانت داری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 96

قلمرو هستی شناسانه مسئوليت عامل اخلاقی

چکیده : گذشته از شرايط مسئوليت اخلاقي و پرسش هنجاري معطوف به نسبت اين سنخ از مسئوليت با تعين و ضرورت سابق علّي و يا علم پيشين و خطاناپذير الهي، که از جذاب‌ترين و پرچالش‌ترين مباحث فلسفه اخلاق در سده‌های اخير بوده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد دانش
صفحه از 32
تعداد موارد : 311