بازدید : 229

ثمرات پنجگانه فرزندآوری برای والدین

چکیده : وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی – روان ‌شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد. خانواده ‌هایی که صاحب فرزندند، بیش از خانواده‌ های بدون فرزند از زندگی لذت می ‌برند.

نویسنده :

 پديدآورنده : علی ملکوتی نیا
بازدید : 52

ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : مبانی نظری رایج در ارزیابی عملکرد،بامبانی فرهنگی کشورمان که خدامحوری، ولایت محوری وکنترل درونی است منافات دارد، از این‌رو هدف این مطالعه تعیین ویژگی‌ها، ابعاد و مؤلفه‌ها الگوی ارزیابی عملکرد برمبنای فرمایشات گهربار حضرت علی(ع) است. این تحقیقا نظر هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میر علی سید نقوی
پديدآورنده : علی فرهادی
بازدید : 28

تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه

چکیده : جانشین‌پروری مدیران و اطمینان سازمان‌ها از در اختیار داشتن مدیران مجرب و شایسته در هر زمانی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌هاست. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی جانشین‌پروری در حکومت امام علی(ع) در چارچوب شایسته‌سالاری مورد بررسی قرار گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد ذاکری
پديدآورنده : اسماعیل اسدی
پديدآورنده : هادی لطفی
بازدید : 853

مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

چکیده : احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت موجب بهبود روابط می شود همچنین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسنديده
بازدید : 4268

معيارهاي انتخاب كارگزاران درانديشه امام خميني (بررسي روايي)

چکیده : ما در اين نوشتار, در پى آنيم تا با جستارى در سخنان آن حكيم الهى, معيارهاى انتخاب مسئولان و كارگزاران نظام اسلامى را جستجو كنيم و سپس به تطبيق آن با سخنان گُهربار معصومان(ع) بپردازيم. و امّا شرايط واگذارى مسئوليت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رسایی
بازدید : 928

تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج ‏البلاغه

چکیده : هدف اصلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‏البلاغه بوده است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و صاحب­نظران حوزه مدیریت اسلامی در دانشگاه شیراز بود که در مرحله کیفی براساس روش نمونه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحمت الله مرزوقی
پديدآورنده : جعفر ترک زاده
پديدآورنده : زینب پیروی نژاد
بازدید : 215

رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت اسلامی

چکیده : به دلیل اهمیتی که جایگاه مدیریت در پیشرفت جوامع به خود اختصاص داده؛ تمامی مکاتب اعم از اسلامی و غیر اسلامی درباره راهکارهای تحقق صحیح، اصول و ضرورت آن سخن گفته‌اند. از آنجا که مکتب اسلامی نسبت به سایر مکاتب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل شاه آبادی
پديدآورنده : زینب زرین نعل
بازدید : 156

نظریه ای در باب مشروعیّت (بازخوانی نهج البلاغه از منظر مفهوم حقّ)

چکیده : بحث از مشروعیت همواره از بنیادی ترین پرسشها در قلمرو اندیشه سیاسی بوده است. مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با تعمق در یکی از شاخص ترین متون اندیشه یِ تشیع(نهج البلاغه)، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : تورج رحمانی
پديدآورنده : یدالله هنری لطیف پور
بازدید : 724

شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

چکیده : یکی از منازعاتی که از گذشته تا کنون بین سازمان و کارکنان وجود داشته ، چگونگی تلفیق و همسویی بین اهداف فردی کارکنان و سازمان است. زیرا در صورت عدم همسویی ، سازمان در تحقق اهدافش با مشکل مواجه شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : لطف الله فروزنده دهکردی
پديدآورنده : علیرضا علی‌احمدی
پديدآورنده : محمد علی سرلک
پديدآورنده : هادی مولودیان
بازدید : 592

مردم‌شناسی کوفه از نگاه امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه

چکیده : ناهمگونی رویدادهای کوفه بیش از آن است که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت. شهری که در طول تاریخ پایگاهی مهم برای تشیع بوده، خود صحنه‌ی وارد آمدن سهمگین‌ترین ضربه‌ها بر پیکر تشیع نیز بوده است. جاذبه‌ی رازگشایی از این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مجتهدی
پديدآورنده : حنانه سادات زهرائی
صفحه از 3
تعداد موارد : 25