سفر به اوراسيا  6367
سفر به اوراسيا

گزارشی كوتاه از سفر مدرسان دانشگاه قرآن و حدیث به کشور ترکیه و بازديدهای علمی _ فرهنگی آنها از برخی مراكز علمی آن کشور. اين نوشتار، در سه بخش تقديم می‏شود. نخست، گزارشی از بازديد‏های مراكز علمی است. سپس گزارشي كوتاه از ديدارهای مراكز فرهنگی ...

مرواريد نيل  3712
مرواريد نيل

گزارش ديدار از «الأزهر»