کتابخانه تخصصی امام رضا(ع)  225
کتابخانه تخصصی امام رضا(ع)

معرفی کتابخانه تخصصی امام رضا(ع) در قم

سفر به اوراسيا  6659
سفر به اوراسيا

گزارشی كوتاه از سفر مدرسان دانشگاه قرآن و حدیث به کشور ترکیه و بازديدهای علمی _ فرهنگی آنها از برخی مراكز علمی آن کشور. اين نوشتار، در سه بخش تقديم می‏شود. نخست، گزارشی از بازديد‏های مراكز علمی است. سپس گزارشي كوتاه از ديدارهای مراكز فرهنگی ...

مرواريد نيل  4061
مرواريد نيل

گزارش ديدار از «الأزهر»