تفسیر اهل بیت علیهم السلام

چکیده : نیم سال ‌نامه علمي-تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام

نویسنده :

 مدير مسئول : عبد الهادی مسعودی
وابسته به : مؤسسه دارالحدیث
صاحب امتياز : پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدير اجرايى : سید مرتضی طبایی

مفهوم‌شناسی «ریب» در قرآن و روایات اهل بیت(ع)

چکیده : هدف از این پژوهش دستیابی به مفهوم «ریب» در قرآن و روایات است که با روش نقلی همراه با توصیف و تحلیل انجام شده است. این واژه در لغت به سه معنای مطلق شک، شک همراه با ترس و بدگمانی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن عطاء الله
پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی

سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

چکیده : قرآن‌پژوهی غربی در دویست سال اخیر مراحل مختلفی را در مسیر رشد و پیشرفت خود طی کرده است که پیش از این در کتاب‌ها و مقالات بسیاری به آن پرداخته شده است. اما در ارتباط با آثاری که قرآن‌پژوهان غربی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی طباطبایی

گونه شناسی نعمت در قرآن

چکیده : این پژوهش به منظور شناخت اقسام کلی نعمت در قرآن انجام گرفته است که می تواند در فهم و تفسیر کاربردهای نعمت در قرآن اثرگذار باشد. روش پژوهش، نقلی همراه با تحلیل مفهومی است. در ابتدا مفهوم واژۀ نعمت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی

نزول وحی بیانی بر اهل بیت(ع) در شب قدر

چکیده : شب قدر در فرهنگ قرآن کریم و روایات از جایگاه عظیمی برخوردار است. اهمیت این شب تا حدی است که نه‌تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم در مورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سوره­ای مستقل‌ با تمام آیاتش‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خدیجه محمدی فروشانی
پديدآورنده : محمد احسانی فر لنگرودی

دیدگاه مفسران و محدثان امامیه دربارۀ ترتیب آیات و سوره‌های قرآن کریم

چکیده : از آنجا‌ که ترتیب کنونیِ تعداد قابل توجهی از آیات در قرآن کریم بر خلاف ترتیب نزول بوده و در برخی موارد، آیات مکی و مدنی در یک سوره در کنار هم قرار گرفته‌اند، که گاه تاریخ نزول آنها با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد شریفی نسب
پديدآورنده : سید محمود طیب حسینی

آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

چکیده : آیۀ 81 سورۀ بقره دربارۀ عذاب گناهکارانی است که خطا و گناهشان بر جان آنان چیره شود. ویژگی عذاب آنها جاودانه بودن است. از آنجایی که اهل گناه، ممکن است کافر و ممکن است مسلمان باشند، در میان صاحب­ نظران ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی

روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب

چکیده : این مقاله به بررسی کتاب آشنایی با اسلام برای یهودیان، نوشتۀ رئوون فایرستون از لحاظ روی‌کرد و روش می‌پردازد. پس از معرفی نویسنده و ارائۀ گزارشی از ساختار و محتوای کتاب و با تحلیل متن آن، مشخص می‌شود که فایرستون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی طباطبایی

نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

چکیده : علی بن ابراهیم قمی، از برجسته‌ترین محدثان شیعی است که روایات فراوانی‌ از ایشان در کتب معتبر شیعه نقل شده است. کتاب تفسیری‌ نیز به ایشان منتسب شده که هم اکنون موجود است، ولی به علت آمیختگی مطالب صحیح و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : سید محمد موسوی مقدم
پديدآورنده : علی حاجوی

استناد به رفتار نبوی در تفاسیر اجتهادی معاصر امامیه با تکیه بر «المیزان» و «من وحی القرآن»

چکیده : رفتار معصومان:، در اندیشه شیعی، هم‌چون گفتار ایشان، یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سنت است که نقش مهمی در فهم و تفسیر آموزه‌های قرآنی‌ دارد. با این همه، به دلیل عدم شناخت ابعاد مختلف کارآمدی این مؤلفۀ حدیثی، حضور این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
صفحه از 4
تعداد موارد : 35