تفسیر اهل بیت علیهم السلام  855
تفسیر اهل بیت علیهم السلام

نیم سال ‌نامه علمي-تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام

روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب  365
روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب

این مقاله به بررسی کتاب آشنایی با اسلام برای یهودیان، نوشتۀ رئوون فایرستون از لحاظ روی‌کرد و روش می‌پردازد. پس از معرفی نویسنده و ارائۀ گزارشی از ساختار و محتوای کتاب و با تحلیل متن آن، مشخص می‌شود که فایرستون بیشتر با روش تحلیل متون ...

نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی  577
نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

علی بن ابراهیم قمی، از برجسته‌ترین محدثان شیعی است که روایات فراوانی‌ از ایشان در کتب معتبر شیعه نقل شده است. کتاب تفسیری‌ نیز به ایشان منتسب شده که هم اکنون موجود است، ولی به علت آمیختگی مطالب صحیح و ناصحیح در آن، عده‌ای در ...

استناد به رفتار نبوی در تفاسیر اجتهادی معاصر امامیه با تکیه بر «المیزان» و «من وحی القرآن»  279
استناد به رفتار نبوی در تفاسیر اجتهادی معاصر امامیه با تکیه بر «المیزان» و «من وحی القرآن»

رفتار معصومان:، در اندیشه شیعی، هم‌چون گفتار ایشان، یکی از اجزای تشکیل دهندۀ سنت است که نقش مهمی در فهم و تفسیر آموزه‌های قرآنی‌ دارد. با این همه، به دلیل عدم شناخت ابعاد مختلف کارآمدی این مؤلفۀ حدیثی، حضور این بخش از سنت در تفاسیر ...

در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا  389
در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

یونس بن عبدالرحمن; از راویان شاخص شیعه، در دوره امام صادق،امام کاظم و امام رضا: است.جلالتِ مقام او نزد امامان:، گستره‌دانش دینی، ژرفای فهم، دلدادگی به اهل بیت:، استواری بر امامت، مکتوبات حدیثی متنوع ودر شمار اصحاب اجماع امامیه بودن، از جمله خصایص شخصیتی وی ...

همّ،یوسف (ع)در پرتو روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)  332
همّ،یوسف (ع)در پرتو روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)

مذاهب کلامی مختلف، با توجه به اعتقادی که به عصمت انبیا: دارند، در بحث داستان‌های انبیا در قرآن، به تفسیر و تأویل آیات می‌پردازند. مفسران شیعه نیز با پیروی از آموزه‌های اهل بیت: با مبنا قرار دادن عصمت تام انبیا همین شیوه را پیش گرفته‌اند. ...

روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»  556
روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»

روایات تفسیری ضعیف السند فراوان‌اند. این نوشته به ارائه شیوه صحیح تعامل با آنها و اثبات کارآمدی بخشی از آنها، به کمک قراین قرآنی و شواهد حدیثی، پرداخته است؛ برای نمونه، شیوه وثوق صدوری، مشابه‌یابی روایات نبوی در احادیث شیعی و گردآوری قرینه‌های دیگر، اطمینان ...

عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن  303
عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن

مطمئن‌ترین ابزار برای فهم کلام الهی، روایات تفسیری معصومان: است. این روایات را _ که عالمان و مفسران صحابه و تابعین از زمان صدور آن ارائه داده‌اند _ چه بسا بر اثر فهم گوناگون از روایات و همراهی عوامل مختلف، مکاتب و مدارس تفسیری مانند: ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 31