بازدید : 79

مقتضب الأثر فی النص علی الأئمة الاثنی عشر

چکیده : نویسنده در این کتاب احادیثی را گرد آورده که به تعداد امامان و صفات و نامشان تصریح کرده اند.

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد بن محمد جوهری
بازدید : 135

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

چکیده : تاریخ، همواره شاهد گفت وگوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در زمره ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر
بازدید : 127

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات

چکیده : اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان معاصر شناسایی و معرفی کند. امام رضا(ع) همچون دیگر امامان(ع) با برخورداری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه خادمی
پديدآورنده : عشرت صادقی
پديدآورنده : ام البنين چابکی
بازدید : 192

علم غیب امام علی در نهج البلاغه

چکیده : علم امام از مسائل دیرین دانش کلام است. شریف رضی احادیثی درباره علم غیب امام علی(علیه السلام) و امامان شیعه را در کتاب «نهج‌البلاغه» گرد آورده است. در میان برخی فرقه‌های اسلامی از جمله معتزلیان، دیدگاه‌هایی وجود دارد که فقط ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عشایری منفرد
بازدید : 165

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی

چکیده : تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا(ع) با دگرهای گفتمانی (مبانی قرآنی کلامی ساختبندی هویت اسلامی) عصر حضرت رضا(ع) صحنه برآمدن جریانها و گفتمانهای بسیاری در جهان اسالم است. این گفتمانها در دو سطح درونگفتمانی و برونگفتمانی قابل تشخیص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور میراحمدی
پديدآورنده : امیر رضائی پناه
بازدید : 156

امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

چکیده : یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حديث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
بازدید : 210

علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان

چکیده : موضوع این مقاله علم پیشین الهی و ارتباط آن با فعل اختیاری انسان است. در این راستا، ماهیت و روش پیش‌بینی در بشر مورد دقت و بررسی قرار گرفته، مشخص می‌گردد که علم به فعل اختیاریِ آیندة دیگران، با علوم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید رحیمیان
پديدآورنده : علیرضا رحیمیان
بازدید : 197

رابطة تقدیر و قضای الهی با افعال انسان در مدرسة کلامی قم

چکیده : مسألة تقدیر و قضای الهی از مسائل بسیار برجسته در منظومة معرفتی شیعه است. این نوشتار به روش تحلیل گزاره‌ای رابطة تقدیر و قضای الهی را از نگاه دو عالم برجستة مدرسة کلامی‌ قم؛ شیخ کلینی و شیخ صدوق بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوذر نوروزی
بازدید : 182

چند نکته در معنی تنزیلی و تأویلی «عدل»

چکیده : نویسنده به اختصار در مورد معنای تنزیلی عدل و به تفصیل در مورد معنی تأویلی عدل سخن گفته است. وی عدل را به وجود مقدس اهل بیت: تأویل می‌کند. سپس وجه جمع بین نصوص مربوطه در این موارد را بیان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین درگاهی
بازدید : 225

عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات

چکیده : هدف از ابتلای پيامبران و اولیای الهی به مصایب، استحقاق بيشتر آنان براي کسب درجات است، اما هدف از ابتلاي انسان‌هاي عادي، تذكر، توبيخ و كفارۀ گناهان یا آزمون الهی و یا رشد و تکامل آنهاست. پس حوادث و مصایب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صدیقه نصیراوغلی خیابانی
پديدآورنده : ناهید رئیسی
صفحه از 18
تعداد موارد : 173