محمّد بن اسماعیل بخاری

حافظ، متکلّم، مفسّر و همچنین از بزرگ ترین محدّثان اهل سنّت و نگارنده یکی از صحاح ششگانه است.
 403

احمد بن حنبل

نزد بیش از 283 تن از مشایخ حدیثی، استماع و اخذ حدیث کرد.
 478

مالک بن اَنَس

محدّث، فقیه و معاصر با امام باقر و امام صادق(ع) بود و از محضر ایشان بهره ها برد و از آن ها به بزرگی و عظمت یاد می کرد.
 406

سفیان ثوری

شیخ طوسی، او را جزﺀ اصحاب امام صادق(ع) آورده است.
 432

شعبة بن حَجّاج

او از حدود چهارصد تن از تابعیان، حدیث استماع کرده است.
 480

اسماعیل بن ابی زیاد

برخی او را امامی و بیشتر وی را سنّی مذهب می دانند.
 408

ابن جُرَیج

محدّث، فقیه، قاری و مفسّر اهل مکّه؛ او را فقیه الحرم یا شیخ الحرم نیز خوانده اند.
 345

قَتادة بن دِعامه سَدوسی

او را فقیه و مفسّر و از حفّاظ زمان خویش معرفی کرده اند.
 389

نافع، مولی ابن عمر

رجال شناسان اهل سنّت، متّفقاً وی را توثیق کرده و صحیح الروایه دانسته اند.
 374
صفحه از 31
تعداد موارد : 305