ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم39781395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2398901388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1266541388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن915701388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1583591388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی405621387
7ماه در آبموسوی سید محسن1606671383