ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم41071395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2434541388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1290631388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن929771388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1611521388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی410941387
7ماه در آبموسوی سید محسن1645981383