ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم44461395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1666811388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن959491388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1342771388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2511771388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی429441387
7ماه در آبموسوی سید محسن1757551383