ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم41541395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2443471388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1297461388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن933891388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1619211388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی412881387
7ماه در آبموسوی سید محسن1663121383