ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم37211395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2319791388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1213321388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن880741388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1524781388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی393391387
7ماه در آبموسوی سید محسن1533451383