ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم38401395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2355521388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1236841388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن896801388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1552911388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی400061387
7ماه در آبموسوی سید محسن1568861383