ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد عليه السلام با حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلامارفع سید کاظم34931395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2289721388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1194811388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن868181388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1503121388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی386771387
7ماه در آبموسوی سید محسن1510711383