ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم40521395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2420241388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1281091388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن923921388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1600221388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی409001387
7ماه در آبموسوی سید محسن1631511383