ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم39131395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2381651388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1254001388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن908651388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1572691388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی403201387
7ماه در آبموسوی سید محسن1591351383