ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم37891395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2342191388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1227781388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن891521388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1543831388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی396911387
7ماه در آبموسوی سید محسن1551551383