ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم56121395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1828151388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1078451388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1492041388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2694161388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی468561387
7ماه در آبموسوی سید محسن2280861383