ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم36391395
2تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2304621388
3تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1204571388
4تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن875041388
5تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1515791388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی389911387
7ماه در آبموسوی سید محسن1521951383