ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم49761395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1740621388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1012441388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1417711388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2596461388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی449061387
7ماه در آبموسوی سید محسن2023551383