ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم53861395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1804431388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1056741388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1473551388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2668001388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی463881387
7ماه در آبموسوی سید محسن2209011383