ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم49321395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1736771388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1004681388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1413281388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2593691388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی446911387
7ماه در آبموسوی سید محسن2001161383