ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم55181395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1818761388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1065751388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1484901388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2682771388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی466501387
7ماه در آبموسوی سید محسن2254011383