ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)ارفع سید کاظم50591395
2تحفة الأولياء ج1اردکانی محمد علی بن محمد حسن1748841388
3تحفة الأولياء ج2اردکانی محمد علی بن محمد حسن1017261388
4تحفة الأولياء ج3اردکانی محمد علی بن محمد حسن1424481388
5تحفة الأولياء ج4اردکانی محمد علی بن محمد حسن2604881388
6مرواريد درخشانمسعودی عبد الهادی451431387
7ماه در آبموسوی سید محسن2054171383