یک راه ساده برای حمد و شکر الهی  365
یک راه ساده برای حمد و شکر الهی

از روشهای هدایتی قرآن، یادآوری نعمتهای بی شمار خداوند است.

بدتر از ارتکاب گناه  361
بدتر از ارتکاب گناه

گاهی هم گنهکاران، از روی عناد و لجاجت و ستیزه جویی با مکتب انبیا و دین الهی و ارزشهای اخلاقی گناه می کنند و از گناه خویش خوشحالند و پشیمان هم نمی شوند. این گستاخی و بی پروایی بسیار زشت و عقوبتش سنگین است

خوراک سگ های جهنم  385
خوراک سگ های جهنم

همان گونه که با خوردن گوشت، انسان می کوشد تا چاق و قوی شود، غیبت کنندگان هم با بدگویی پشت سر برادر دینی، می کوشند با بدنام کردن آنان، برای خود حیثیّت و آبرویی کسب کنند و با آلوده نشان دادن آنان، خود را پاک ...

بی نیازترین مردم  339
بی نیازترین مردم

خداوند، براساس مصلحت بندگان و نظر و اراده ی حکیمانه ی خود، به آنان روزی می دهد. کسی که راضی و قانع و به آنچه خداوند سهم او قرار داده است خرسند است، همیشه آرام و آسوده بوده و از رنج درونی که حریصان گرفتار ...

از ظلم به ... بپرهیزید  371
از ظلم به ... بپرهیزید

ستم در حق دیگران بسیار زشت است و ظلم به کسانی که یاور و پشتیبانی ندارند، زشت تر و بدعاقبت تر.

محبوبترین اعمال نزد خداوند  385
محبوبترین اعمال نزد خداوند

خداوند دوست دارد بندگان برای ارضای تمایلات نفسانی خود، از راه حلال و مشروع وارد شوند و به بیراهه نروند

پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!  314
پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!

هم غذاهای مسموم و خراب، به بدن و سلامتی ما آسیب می زند، هم حرفهای زشت، اعمال بد و گناهان مختلف، روان و جان ما را آلوده و تیره می کند

سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند  379
سه چشمی که در قیامت گریان نسیتند

روز قیامت، برای خیلی ها روز حسرت و اندوه و نگرانی و اضطراب است. چشمها گریان است .امّا کسی که در دنیا، خوف از عذاب آخرت داشته و بر گناهانش گریسته است، از هول و هراس آخرت، ایمن است و به قرب الهی و رضوان ...

صفحه از 6
تعداد موارد : 42