استمرار در کارها  161
استمرار در کارها

من دوست دارم که کار را هر چند اندک باشد، ادامه و استمرار دهم.

آشفته بین خواب و بیداری  138
آشفته بین خواب و بیداری

دنیا خواب است و آخرت بیداری، و ما میان این دو، در خوابهای آشفته ایم

چهل حدیث از امام زین العابدین علیه السلام  377
چهل حدیث از امام زین العابدین علیه السلام

چهل حدیث منتخب از کلمات گهربار امام زین العابدین علیه السلام

خطبه امام زین العابدین (ع) در کوفه  232
خطبه امام زین العابدین (ع) در کوفه

خطبه امام زین العابدین (ع) در مجلس یزید بن معاویه در کوفه

امام سجّاد علیه السلام  481
امام سجّاد علیه السلام

امام باقر عليه السلام :چون هنگام شهادت حسين بن على عليهما السلام رسيد دختر بزرگ خود، فاطمه بنت الحسين عليه السلام ، را خواند و نامه اى سر بسته و وصيت نامه اى سر گشاده به او داد؛ [چون] على بن حسين دچار چنان شكم ...

سخنان امام سجّاد عليه السلام  3973
سخنان امام سجّاد عليه السلام

گزیده‌ سخنان امام سجّاد عليه السلام از کتاب تحف العقول

صفحه از 2
تعداد موارد : 14