گزیده سخنان امام باقر عليه السلام  4209
گزیده سخنان امام باقر عليه السلام

گزیده سخنان امام باقر عليه السلام از کتاب تحف العقول

چهل حدیث امام باقر سلام الله علیه  363
چهل حدیث امام باقر سلام الله علیه

چهل حدیث امام باقر سلام الله علیه

ویژگیها و فضایل امام محمد باقر علیه السلام در روایات  646
ویژگیها و فضایل امام محمد باقر علیه السلام در روایات

امام زين العابدين عليه السلامـ وقتى از ايشان پرسيده شد: امام بعد از شما كيست؟ ـفرمود : فرزندم محمّد، كه دانش را ژرف مى شكافد.