گريه زمين و آسمان بر امام حسين عليه السلام  404
گريه زمين و آسمان بر امام حسين عليه السلام

امام صادق عليه السلام فرمود : «آسمان و زمين ، جز بر حسين بن على عليه السلام و يحيى بن زكريّا عليه السلام ، براى ديگرى گريه نكرده اند» .

پيشواى حق‌پذيران  343
پيشواى حق‌پذيران

امام صادق عليه السلام فرمود : «هنگامى كه آيه شريف: ( [تا] گوش‌هاى شنوا آن را نگاه دارد ) نازل گرديد، پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السلام فرمود : مقصود از (گوش‌هاى شنوا) گوش شماست».

غربت پيروان اهل بيت (ع)  361
غربت پيروان اهل بيت (ع)

امام صادق عليه السلام به من فرمود : «دشمن‌ترين مردم نسبت به شما چه كسانى هستند؟». گفتم : همه مردم ! ...

خطر پيروى از غير اهل بيت (ع)  339
خطر پيروى از غير اهل بيت (ع)

امام صادق عليه السلام فرمود : «كسى كه خدا را بدون شنيدن [ آداب آن ] از راستگويى عبادت كند ، خداوند قطعاً او را گرفتار مشقت خواهد كرد و كسى كه مدّعى شنيدن [ حقايق دين ] از غير درى شود كه خدا آن ...

پيروى از اهل بيت (ع)  478
پيروى از اهل بيت (ع)

ابو بصير گفت : از امام صادق عليه السلام در باره اين سخن خداوندعزّ وجلّ: (آنان كه به‌سخن،گوش فرا مى‌دهند و بهترين آن‌را پيروى‌مى‌كنند) پرسيدم. فرمود : «آنان، تسليم شدگان خاندان محمّد عليهم السلام هستند . هر گاه از آنها حديثى شنيدند، در آن كم ...

روشن‏‌بينى اهل بيت‏ (ع)  305
روشن‏‌بينى اهل بيت‏ (ع)

در خدمت امام صادق عليه السلام بودم . مردى از ايشان در باره آيه شريف: ( به يقين، در اين براى هوشياران عبرت‏هاست و آن بر سر راهى، پا بر جاست ) سؤال مى‏‌كرد . امام عليه السلام در جواب او فرمود : «مقصود از "هوشياران" ...

شناخت اهل بيت (ع)  326
شناخت اهل بيت (ع)

ابو يسع گفت : به امام صادق عليه السلام گفتم : پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله فرموده : «كسى كه از دنيا برود و امام زمان خود را نشناسد، او به مرگ جاهلى مرده است»؟ ...

چهل حدیث امام صادق علیه السلام  1176
چهل حدیث امام صادق علیه السلام

چهل حدیث از سخنان گهربار امام صادق علیه السلام

صفحه از 2
تعداد موارد : 11