چهل حدیث امام کاظم سلام الله علیه  285
چهل حدیث امام کاظم سلام الله علیه

چهل حديث از سخنان گهربار حضرت امام موسى بن جعفر الكاظم سلام اللّه عليه:

امام موسی کاظم علیه السلام  500
امام موسی کاظم علیه السلام

صفوان جمّال ـ: از امام صادق عليه السلام درباره دارنده اين منصب (امامت ) سؤال كردم . حضرت فرمود : دارنده اين مقام، به لهو و لعب نمى پردازد. در اين هنگام موسى بن جعفر، كه كودكى بود ، وارد شد در حالى كه ماده ...

سخنان امام كاظم عليه السلام  2604
سخنان امام كاظم عليه السلام

گزیده سخنان امام كاظم عليه السلام از کتاب تحف العقول