قصاص  7
قصاص

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «چهار سخن گفته‌ام كه خداوند، مرا در قرآن تأييد فرموده است ... گفتم: كشتن [به قصاص‌]، كشتار را [در جامعه‌] كم مى‌كند . خداوند، [اين آيه را] نازل كرد : (اى خردمندان ! شما را در قصاص، زندگانى است) ...

ديد و بازديد برادران دينى  9
ديد و بازديد برادران دينى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : شنيدم امام جواد عليه السلام فرمود : «ديدار برادران با يكديگر، موجب انبساط خاطر و بارور شدن عقل است ، هرچند اندك و كوتاه باشد» .

بخشش مال  9
بخشش مال

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... . فرمود : «پدرم از جدّم از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : كسى كه به ...

توانگرى در بينوايى  9
توانگرى در بينوايى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم: اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... . فرمود: «پدرم، از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : يكى از دو راحتى، كمىِ ...

سخنان امام جواد عليه السلام  3037
سخنان امام جواد عليه السلام

گزیده سخنان امام جواد عليه السلام از کتاب تحف العقول

چهل حدیث امام جواد سلام الله علیه  2072
چهل حدیث امام جواد سلام الله علیه

چهل حدیث از حضرت امام جواد سلام الله علیه

امام جواد علیه السلام  638
امام جواد علیه السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : . . و از صلب على (امام رضا) فرزندش محمّدِ ستوده شده به دنيا مى آيد ، كه پاكترينِ مردم از نظر خلقت و خوش خلق ترين آنهاست .