روز نيروي انتظامي  34976

روز نيروي انتظامي

27تير روز نيروي انتظامي از سال 1378 با درخواست نيروي انتظامي و تصويب مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا، زمان برگزاري هفته نيروي انتظامي از تيرماه به مهرماه انتقال يافت.

روز قوه قضاييه  8716

روز قوه قضاييه

7تير روز قوه قضاييه نقش حفظ قانون، رعايت قانون در کشور بسیار اساسی است. حفظ و رعايت قانون چگونه تضمين مى شود؟ يك راه تضمين وجود دارد و آن، قدرت قوه قضاييه است. كسانى كه اقتدار قوه قضاييه را آماج حملات خود قرار مى دهند، بدانند كه ...

روز جهاني مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر  5533

روز جهاني مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر

كنفرانس بين المللي مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر از تاريخ 17 تا 26 ژوئن 1987 م برابر با 26 خرداد الي 5 تير 1365 ش در شهر وين به منظور ابراز عزم سياسي ملت‏ها در امر مبارزه با پديده خانمان‏سوز و شوم مواد ...