گزيده شهاب الاخبار  33606
گزيده شهاب الاخبار

شهاب الأخبار ، كتابى است فراهم آمده از هزار و دويست سخن حكمت آميز و حكمت آموز از رسول خدا در نصايح و سفارش هاى اخلاقى ، و خاتمه اى مشتمل بر دعاهايى از آن حضرت . مؤلّف ، در گزينش و گردآورى سخنان رسول ...

گزیده الخصال  2521
گزیده الخصال

گزيده حاضر بر اساس نسخه تصحيح شده به کوشش استاد على‏ اکبر غفارى تنظيم يافته است. از مجموع هزار و دویست و پنجاه و پنج حديث اين مجموعه، صد و پنجاه حديث با معيار مورد اشاره در درآمد انتخاب شده، براساس ساختار متن کتاب در ...

گزیده مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار  4366
گزیده مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار

طبرسى، مجموعه‏ اى ارزشمند از احاديث پيامبر اکرم صلی الله علیه و اله و ائمّه اطهار علیهم السلام را در ده باب تدوين نموده است.

گزيدۀ تحف العقول  80474
گزيدۀ تحف العقول

تحف العقول يكى از مهم ترين و زيباترين متون معارف اسلامى در موضوع آداب و اخلاق و پند و حِكَم منقول از پيامبر اكرم و ائمه اطهار عليهم السلامو نيز انبياى الهى ، بزرگ حضرت موسى و حضرت عيسى عليهماالسلام است . در اين كتاب ...

گزیده المحاسن  1480
گزیده المحاسن

گزيده حاضر براساس نسخه تصحيح شده، به کوشش سيّد جلال الدين حسينى، معروف به محدّث ارموى، تدوين يافته است. از مجموع 2705حديث موجود در اين کتاب، 250 حديث با معيار ذکر شده در «درآمد» انتخاب شده‏اند و براساس ساختار متن، کتاب، در يازده بخش اصلى ...