وظیفه فرشتگان در برابر روزه داران

فرشتگان به دستور خداوند، چه کارهایی برای انسان های روزه دار انجام می دهند؟
 1681

درجه بندی روزه داری

آیا روزه داری هم درجه بندی دارد؟
 1548

معنای سخن خداوند: روزه برای من...

این روایت از پیامبر(ص) که: «خداوند فرموده است: روزه، برای من است و خودم پاداش آن را می دهم»، به چه معناست؟
 1578

حکمت روزه

چه حکمت هایی را می توان برای روزه گرفتن بر شمرد؟
 1195

وجوب روزه فقط در رمضان

چرا تنها در ماه رمضان، روزه گرفتن، واجب شده است؟
 1528

فرمان به یک ماه روزه (نه کمتر و نه بیشتر)

چرا روزه‌داران به گرفتن یک ماه روزه (نه کمتر و نه بیشتر)، فرمان یافته‌اند؟
 974

پیامبر(ص) و وصل کردن روزه شعبان به رمضان

چگونه پيامبر(ص) خود ، روزه دو ماه شعبان و رمضان را به هم وصل می كند و سپس مردم را از روزه وصال ، نهی می نمايد ؟
 2347

روزه در تمام ماه شعبان

برخی احادیث می گویند که پیامبر(ص) تنها در بعضی روزهای شعبان روزه می گرفت و بعضی حکایت از تمام آن دارد. چگونه این تعارض قابل حل است؟
 1665

سرآغاز وجوب روزه

آیا روایتی به این مضمون وجود دارد که روزه گرفتن از آن زمان بر ما واجب شد که حضرت آدم(ع) از میوه ممنوعه خورد؟
 3751

تعداد روزهای ماه رمضان

از قول امام صادق(عليه السّلام) نقل می کنند که ماه رمضان هميشه سي روز است. آيا اين حدیث صحت دارد و هیچگاه این ماه از سی روز کمتر نمی شود؟
 8366
صفحه از 2
تعداد موارد : 20