583 - طلب نیرو هنگام خستگی (6)  155
583 - طلب نیرو هنگام خستگی (6)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. یک) انسان تمایل دارد در اوقات فراغت،‌ احساس شادی کند. دو) یکی از عوامل شادی، مأنوس شدن با کسی است که ...

582 - طلب نیرو هنگام خستگی (۵)  62
582 - طلب نیرو هنگام خستگی (۵)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. پنجمین نکته در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، عبارت است از بهترین برنامه‌ریزی برای پر کردن ایام ...

581 - طلب نیرو هنگام خستگی (4)  63
581 - طلب نیرو هنگام خستگی (4)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. سه نکته در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بیان شد. نکته چهارم درباره خطر اوقات فراغت است. آمار ...

580 - طلب نیرو هنگام خستگی (3)  57
580 - طلب نیرو هنگام خستگی (3)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. نکته سوم در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، این است که انسان باید به گونه‌ای اوقات فراغت ...

579 - طلب نیرو هنگام خستگی (2)  64
579 - طلب نیرو هنگام خستگی (2)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. نکته اوّلی که در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق بیان شد این بود که به نظر می‌رسد، درخواست ...

578 - طلب نیرو هنگام خستگی (۱)  56
578 - طلب نیرو هنگام خستگی (۱)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. یکی دیگر از درخواست‌هایی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان طلب شده، این است که: خدایا! بیشترین ...

577 - طلب وسعت رزق در سالمندی (3)  120
577 - طلب وسعت رزق در سالمندی (3)

وَ اجعَل أوسَعَ‌ رِزقِكَ‌ عَلَيَ‌ إذا كَبِرتُ‌ آخرین نکته در این باره این است که با اینکه انسان در جوانی هم نیاز به وسعت رزق ...

صفحه از 139
تعداد موارد : 1382