536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)  41
536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گنهکاران رسید. بدین منظور در سه جلسه قبل، خطبه ...

535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)  43
535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که نه تنها سرزنش کردن شخصِ گنهکار، مذموم است؛ بلکه ...

534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)  42
534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] صحبت در تببین این فراز نورانی بود که در آن به این ویژگی از ویژگی‌های اهل تقوا و مردم ...

533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)  61
533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در جلسات گذشته بیان شد که سرزنش کردن دیگران به خاطر لغزش‌ها و عیب‌های خَلقی یا خُلقی او ...

532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)  55
532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی که در آن به یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا ...

531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)  64
531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود. گفتیم «تعییر» یعنی سرزنش کردن و ملامت کردن ...

530 - پرهیز از سرزنش و ملامت  68
530 - پرهیز از سرزنش و ملامت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌ یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، دوری ...

از خدا بترس چون ...  272
از خدا بترس چون ...

خوف از خدا، برای آن است که او قدرت مطلق هستی را در اختیار دارد و همه ی جهان و مقدرات به دست اوست و ...

دعای شما حتما مفید است  287
دعای شما حتما مفید است

خداوند، بندگان را به دعا فراخوانده و وعده ی اجابت داده است.

نگاه به چهره مومن  183
نگاه به چهره مومن

نگاه محبت آمیز، پیام دوستی قلبی و مهردرونی است. حتی نگاه به پدر و مادر از روی مهر و عاطفه و محبّت هم در روایات، ...

صفحه از 108
تعداد موارد : 1080