606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1)  6
606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1)

لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. ر این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، می‌گوییم: خدایا!‌ مرا به یاری خواستن از غير خودت در هنگام درماندگى‌ام، ...

605 - پیش‌دستی در دعا  4
605 - پیش‌دستی در دعا

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند: دسته اول، کسانی هستند که فقط هنگام مشکلات خدا را یاد می‌کنند؛ ولی ...

604 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (4)  5
604 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (4)

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. یکی دیگر از نکاتی که در تبیین این فراز بیان می‌شود این است که کسانی که هنگام اضطرار و مشکلات ...

603 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (3)  3
603 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (3)

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. در تبیین این بخش از دعای مکارم، به این نکته رسیدیم که همه انسان‌ها هنگام اضطرار فطرتاً خدا را می‌خوانند ...

602 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (2)  3
602 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن (2)

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. نکته بعدی این مسئله فطری است که انسان وقتى در بن‌بستِ سختى‌ها قرار بگيرد، با همه وجود، خدا را احساس ...

601 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن  3
601 - هنگام ضرورت تنها از خدا کمک خواستن

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ، و أسأَلُكَ عِندَ الحاجَةِ، و أتَضَرَّعُ إلَيكَ عِندَ المَسكَنَة‌. خدايا! چنانم گردان كه به هنگام درماندگى، با سرعت و تمام ...

600 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (2)  2
600 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (2)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُفارَقَةِ مَنِ اجتَمَعَ إلَيك‌. یکی از راهکارهای مهم برای مصون ماندن از انجام کاری بر خلاف محبت خداست. نکته‌ای که می‌توان از این فراز ...

599 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (1)  60
599 - پیوند با کسی که با خدا پیوند دارد (1)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُفارَقَةِ مَنِ اجتَمَعَ إلَيك‌. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده که خدایا! مرا به جدایی از کسی ...

598 - جدایی از کسی که از خدا جداست (2)  24
598 - جدایی از کسی که از خدا جداست (2)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُجامَعَةِ مَن تَفَرَّقَ عَنکَ‌ نکته دیگر در ارتباط با این فراز این است که در این جمله به یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب ...

597 - جدایی از کسی که از خدا جداست (1)  22
597 - جدایی از کسی که از خدا جداست (1)

و لَا [تَبتَلِيَنّي] مُجامَعَةِ مَن تَفَرَّقَ عَنکَ‌. این فراز و فراز بعدی، می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد که مهم‌ترین چیزی که سبب می‌شود انسان مرتکب ...

صفحه از 36
تعداد موارد : 353