727 - راهنما شدن به راه درست  67
727 - راهنما شدن به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. فقیه راستین، زمانی می‌تواند مرشد مردم به راه حق باشد که نه تنها با علم و گفتار، بلکه با ...

726 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۴)  70
726 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۴)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. کسانی که مردم را به راه خدا دعوت می‌کنند، ویژگی‌های دارند که ما در کتاب تبلیغ در قرآن و حدیث ...

725 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۳)  57
725 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۳)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. بر اساس آیه «نفْر»، شرط دلیل رشاد بودن و راهنمایی مردم به سوی خدا، تفقه در دین است و یکی ...

724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)  147
724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در تبیین این فراز گفتیم بر اساس آیه «نفْر» اگر کسی بخواهد راهنما و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه ...

723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن  107
723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در ارتباط با این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق به آیه «نفْر» اشاره شد، یعنی آیه ۱۲۲ سوره توبه ...

722 - اهمیت جهاد علمی (۲)  104
722 - اهمیت جهاد علمی (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. سخن در تبیین راهنمایی مردم به راه صحیح زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد اعلای انسانیت بود. اشاره شد ...

721 - اهمیت جهاد علمی  95
721 - اهمیت جهاد علمی

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. مرا از راهنمایان مردم به راهِ درست زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد انسانیت، قرار ده! ، راهنمای رشاد بودن، ...

720 - راهنما شدن به راه درست  93
720 - راهنما شدن به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده، این است که خداوند به انسان توفیق بدهد، ...

719 - راهنمای راه درست  78
719 - راهنمای راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. «أدلة» جمع دلیل و به معنای راهنما است و «رشاد» همان راه درست زندگی است. کلمه «رشد» به معنای هدایت ...

718 - سَداد گفتاری و رفتاری  71
718 - سَداد گفتاری و رفتاری

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّدادِ و مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. صحبت در تبیین «اهل السداد» بود. گفتیم آنها کسانی‌اند که در برابر وسوسه‌های نفْس و شیاطین ...

صفحه از 49
تعداد موارد : 483