ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق10361395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی99961389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام97611388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن30871380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم603241380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر82321377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر60151376