ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق10931395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی101241389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام98481388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن31421380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم611091380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر83421377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر61131376