ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق7531395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی92961389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافيرضا قربانی زرین, مجید معارف91681388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن28271380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم562711380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر75861377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر54251376