ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق9791395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی98661389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام96581388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن30231380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم595291380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر81081377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر58821376