ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق8291395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی95451389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام93671388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن29081380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم575141380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر78121377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر55921376