ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق9321395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی97751389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام95851388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن29811380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم593111380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر80341377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر57901376