ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق11601395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی102621389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام100001388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن32251380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم626661380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر84961377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر62591376