ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق8861395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی96641389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام94891388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن29511380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم585141380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر79191377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر56971376