ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلیبخشی جویباری محمدصادق11271395
2بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »احسانی فر محمد مهدی101921389
3مشايخ اجازه در اسناد الکافیرضا قربانی زرین, مجید معارفتوثیقات عام99271388
4اماميه و اصول روايی اصحاب اجماعانصاری قمی حسن31821380
5رسالة في أصحاب الإجماعالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم619411380
6اصحاب اجماع(2)باقری بیدهندی ناصر84291377
7اصحاب اجماع(1)باقری بیدهندی ناصر61831376